Změny ve výboru

V sekci VÝBORKONTAKTY byly změněny kontaktní informace a přidání noví členové výboru. Tímto bychom chtěli poděkovat Ivetě Vašendové a Kamile Baborové za práci vykonávanou v rámci klubu a popřát jim hodně štěstí do budoucna. Zároveň bychom rádi pogratulovali nově zvoleným členům výboru Petře Horké a Evě Večeřové.