Krycí list

AST
 • Krycí list je základním a nepostradatelným dokumentem o schváleném a uskutečněném krytí. Je také nedílnou součástí přihlášky vrhu.
 • Bez krycího listu nesmí být fena nakryta!
 • Krycí list se vyplňuje nejdéle 2 měsíce před plánovaným krytím.
 • Nezaslání řádně vyplněného krycího listu a přihlášky štěňat může mít za následek nezapsání štěňat do Plemenné knihy.

Výňatek z Chovatelského a zápisního řádu:

 • Pro plánované krytí chovné feny, použije majitel feny formulář vydaný KAST. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
 • Řádně vyplněný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
 • Kopie složenky na zaplacení poplatku klubu za krycího psa a chovnou fenu, přiloží majitel chovné feny ke krycímu listu, který odesílá poradci chovu.
 • Chovatel si vybírá krycí psy sám, nebo požádá o navržení poradce chovu.
 • Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma jedinci vybranými k chovu na základě platného krycího listu.
 • Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uveden na krycím listě.
 • Během 24 hodin může pes krýt pouze tutéž fenu.
 • Po krytí vyplní majitelé /držitelé/ psa a feny krycí list.
 • Během kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

Krycí list

Krycí list ke stažení zde.

Pokud si nevíte rady, jak vyplnit krycí list, zde najdete vyplněný vzor.

Krycí listy zasílejte na adresu poradce chovu, kterou najdete zde. Společně s žádostí o vystavení krycího listu, zasílejte doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu na č. účtu klubu 2701844555/2010, konstantní symbol:0308, specifický symbol: registrační číslo člena, variabilní symbol:333 Vystavení krycího listu do 30-ti kalendářních dnů 200,-Expresní vystavení krycího listu do 5 kalendářních dnů 400,-Kč