Historie plemene

AST

Ačkoliv se jedná o plemeno americké, jeho původ hledejme na Britských ostrovech, kde byly velice populární zápasy s býky. K těmto účelům nebyli užívání pouze velcí a těžcí molosoidní psi, kteří vážili kolem 45 Kg a s označením tzv. bulldog nebo mastif, ale stále častěji se objevovali jejich mnohem pohyblivější a dravější kříženci s teriéry, zvaní bull-and-terrier. Jednalo se o křížence původních molosoidních plemen s  malými, daleko hbitějšími teriéry, jako jsou foxteriéři a manchesterští teriéři (Petrusová, 1996). Spojením vlastností buldoka a teriéra vzniklo plemeno sjednocující sílu, odvahu a zarputilost buldoka s útočností, rychlostí a ostrostí teriéra (Beckmannová, 1998). Dalším, na zápasy velice oblíbeným plemenem byl Blue Paul Teriér, modrý či modře žíhaný pes, který svým vzhledem velmi připomínal většího stafordšírského bulteriéra. A byl rozšířen zejména ve Skotsku, kde ho chovali místní cikáni.

AST

Další etapou historie AST je stěhování Evropanů do Ameriky, kdy si první osadníci s sebou přiváželi i své psi k hlídání objektů a stád krav, kdy využívali větších, silnějších jedinců, kteří by se dokázali ubránit větším šelmám (vlkům, kojotům) napadajících jejich majetek. Tímto se opět začala přimíchávat další krev jiných plemen, například ohařů, dog nebo chrtů. Psi těchto farmářů a osadníků byli známi pod jmény american bull terrier, staffordshire terrier či Yankee terrier (Petrusová, 1996). V  této době také vznikla gladiátorská tradice ilegálních zápasů, která se bohužel udržuje do dnes (Janish, 2002). Tato nová zábava, boj psa proti psu v aréně (= pit) přispěla k názvu American Pitbull Terriér, kdy roku 1898 začal B.Bennet pod tímto názvem registrovat první psi a feny do plemenné knihy UKC (United Kennel Club). Sestavil také pravidla pro boj psů v arénách a standard plemene, který platí po americké pitbulteriéry dodnes. Popularita plemene rostla, hlavně za první a po první světové válce, kdy se pomalu začali tvořit dva tábory chovatelů a držitelů. Jedni ho drželi pro potěšení a ostrahu svého majetku a druzí striktně jen pro boj v ringu. Tito chovatelé bojových psů striktně chtěli udržet jméno „bull“ jen pro psy pro zápasy a založili tak v roce 1921 klub APBT. Ti, kteří měli APBT jen pro potěchu se začali více zajímat o  exteriér plemene a ve 30. letech 20. století vzniklo nové plemeno American Bull Terrier nebo Staffordshire Terrier.
23. 5. 1936 tak vznikl v New Jersey klub Staffordshire Terrier Club of America pod vedením Wilfreda T. brandona, který dal návrh po samostatný název American Staffordshire Terrier, který byl AKC schválen 9. června 1936 (Petrusova, 1996).