Klubové poplatky

Klub Amerických Stafordšírských Teriérů z.s.
Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem
900691329/0800

AST

Členství a zápisné

Termín pro včasné zaplacení členského příspěvku 400,- Kč pro stávající členy KAST je do 30.1. příslušného roku. Tento den je rozhodující při kontrole dokladu o zaplacení a ústřižek s pozdějším datem, než je uvedeno, bude posouzen jako úhrada člena po daném termínu. Každý stávající člen, který nezaplatí v určeném termínu členský příspěvek, je povinen zaplatit pokutu 100,- Kč a 400,- Kč základní členský příspěvek.

Zápisné: jednorázově při vstupu nového člena do klubu 450,- Kč
Členský příspěvek řádného člena na 1 kalendářní rok 400,- Kč
Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu na 1 kalendářní rok 150,- Kč
Stávající člen KAST platící po 30.1. 500,- Kč

Chovatelství

Bonitační poplatek člen klubu přihlášený předem 500,- Kč
Bonitační poplatek pro člena klubu přihlašující se na místě 700,- Kč
Bonitační poplatek pro nečlena klubu 3000,- Kč
Poplatek za krytí 100,- Kč
Registrační poplatek 100,- Kč

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. Liberec
číslo účtu: 900691329
kód banky: 0800
konstantní symbol: 0379
specifický symbol: datum narození nebo registrační číslo člena
variabilní symbol: viz tabulka

Účel platby Variabilní symbol
Členský příspěvek 111
Výstavní poplatky 222
Poplatky za krytí 333
Registrační poplatek 777
Pokuta 555
Poplatek za bonitaci 444