Klubové poplatky

Klub Amerických Stafordšírských Teriérů z.s.
Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem
číslo účtu: 2701844555/2010

AST

Členství a zápisné

Termín pro včasné zaplacení členského příspěvku 500,- Kč pro stávající členy KAST je do 31.1. příslušného roku. Tento den je rozhodující při kontrole dokladu o zaplacení a ústřižek s pozdějším datem, než je uvedeno, bude posouzen jako úhrada člena po daném termínu. Každý stávající člen, který nezaplatí v určeném termínu členský příspěvek, je povinen zaplatit pokutu 100,- Kč a 500,- Kč základní členský příspěvek.

Zápisné: jednorázově při vstupu nového člena do klubu 600,- Kč
Členský příspěvek řádného člena na 1 kalendářní rok 500,- Kč
Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu na 1 kalendářní rok 250,- Kč
Stávající člen KAST platící po 31.1. 600,- Kč
Poplatek za vyhotovení duplicitní členské karty100,- Kč

Chovatelství

Bonitační poplatek člen klubu přihlášený do uzávěrky 500,- Kč
Bonitační poplatek pro člena klubu přihlašující se po uzávěrce   1000,- Kč
Bonitační poplatek pro nečlena klubu 3000,- Kč
Poplatek za vydání krycího listu200,- Kč
Poplatek za zařazení jedince do registru 200,- Kč
Expresní vystavení krycího listu do 5 kalendářních dnů 400,- Kč
Poplatek za pozdní odeslání přihlášky vrhu400,- Kč

Bankovní spojení

FIO BANKA
číslo účtu: 2701844555
kód banky: 2010
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: datum narození nebo registrační číslo člena
variabilní symbol: viz tabulka

Účel platby Variabilní symbol
Členský příspěvek 111
Výstavní poplatky 222
Poplatky za vystavení KL 333
Bonitační poplatek 444
Pokuta 555
Poplatek za pozdní odeslání přihlášky vrhu 666
Poplatek za zařazení jedince do registru777