Klubové poplatky

Klub Amerických Stafordšírských Teriérů z.s.
Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem

AST

Členství a zápisné

Termín pro zaplacení členského příspěvku 500,- Kč pro stávající členy KAST je do 31.1. příslušného roku. Při nezaplacení do tohoto termínu členství zaniká. Tento den je rozhodující při kontrole dokladu o zaplacení a potvrzení o platbě s pozdějším datem, než je uvedeno, bude posouzen jako úhrada nového členství, tj. 600,- Kč.

Zápisné: jednorázově při vstupu nového člena do klubu 600,- Kč
Členský příspěvek řádného člena na 1 kalendářní rok 500,- Kč
Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu na 1 kalendářní rok 250,- Kč
Stávající člen KAST platící po 31.1. 600,- Kč
Poplatek za vyhotovení duplicitní členské karty100,- Kč

Pro zahraniční členy

Zápisné: jednorázově při vstupu nového člena do klubu24 EUR
Členský příspěvek řádného člena na 1 kalendářní rok20 EUR
Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu na 1 kalendářní rok10 EUR
Stávající člen KAST platící po 31.1.24 EUR

Chovatelství

Bonitační poplatek člen klubu přihlášený do uzávěrky 500,- Kč
Bonitační poplatek pro nečlena klubu 3000,- Kč
Poplatek za vydání krycího listu200,- Kč
Poplatek za zařazení jedince do registru 200,- Kč
Expresní vystavení krycího listu do 5 kalendářních dnů 400,- Kč
Poplatek za pozdní odeslání přihlášky vrhu400,- Kč

Bankovní spojení

FIO BANKA
číslo účtu: 2701844555
kód banky: 2010
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: telefonní číslo nebo registrační číslo člena
variabilní symbol: viz tabulka

Platby ze zahraničí – EUR účet FIO BANKA:

IBAN CZ06 2010 0000 0020 0184 4562
BIC KOD FIOBCZPPXXX
specifický symbol: telefonní číslo nebo registrační číslo člena
variabilní symbol: viz tabulka

Účel platby Variabilní symbol
Členský příspěvek 111
Výstavní poplatky 222
Poplatky za vystavení KL 333
Bonitační poplatek 444
Pokuta 555
Poplatek za pozdní odeslání přihlášky vrhu 666
Poplatek za zařazení jedince do registru777