Než jedu krýt fenu

AST

Než odjedu za psím ženichem, musím si zkontrolovat veškeré dokumenty k tomu potřebné. Nezbytnou součástí je mít vyplněný a schválený krycí list. Ten si vezmeme s sebou na krytí a v den krytí ho dovyplníme a necháme podepsat majitelem krycího psa.