Chovné podmínky

AST
  • Absolvování jedné výstavy pořádané klubem (KAST) nejméně ve třídě mladých s oceněním výborná nebo velmi dobrá. Tento výsledek je nutné si nechat zapsat do průkazu původu nebo přílohy průkazu původu.
  • Úspěšné absolvování bonitace pořádané klubem (KAST) ve věku nejméně 12 měsíců.
  • Test na ATAXII s výsledkem clear (čistý) či carrier (přenašeč). Test lze nahradit potvrzením parentity že jedinec pochází z rodičů, kteří oba mají test na ataxii s výsledkem clear (čistý).
  • RTG kyčlí provedený a vyhodnocený v ČR ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem maximálně 3/3 (FCI „D„) nebo RTG provedené ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA (nejhůře OFA Borderline).
  • RTG loktů provedený a vyhodnocený v ČR ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem maximálně 1/1 nebo provedený ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA (nejhůře OFA grade I.).
  • RTG snímky v rámci ČR může vyhodnotit jakýkoliv veterinář, který je Veterinární komorou veden jako posuzovatel DKK a DLK.
  • Dříve chovní jedinci musí ke krycímu listu vystavenému od 1. 1. 2019 doložit vyhodnocení RTG DKK (max 3/3, OFA Borderline) a DLK (max 1/1, OFA gradeI.), zároveň také test na ATAXII (clear či carrier) či potvrzení parentity (clear po rodičích). Jinak nemohou být na krycím listu uvedeni.
  • Při zahraničním krytí dokládat u psa vyšetření na ATAXII (clear či carrier) a zároveň doložit vyhodnocení RTG DKK max 3/3 a DLK max 1/1. Test na ATAXII psa nemusí být doložen, pokud má fena výsledek ATAXIE clear. Vyhodnocení RTG DKK a DLK nemusí být u psa doloženy, pokud tyto nepotřebuje ve své zemi k chovnosti. – aktualizováno členskou schůzí 14.9.2019

Zařazení psa/feny do registru chovných jedinců probíhá prostřednictvím žádosti o zařazení do registru, kterou naleznete zde.
Žádost zašlete spolu se všemi povinnými dokumenty na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.
Návod Jak uchovnit AST naleznete zde.