Bonitace

Bonitace pro rok 2020

AST
  • 26.01.2020 v ZKO Jinonice ( Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5-Jinonice ) 
  • 27.06.2020 při KV DA Beroun
  • 19.09.2020 při KV Drahonín

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci ke stažení zde. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu.

Poplatek činí 500,- Kč. Nutno uhradit předem na účet klubu.
Na místě je možné se dodatečně přihlásit za zvýšený poplatek 1000,-Kč.
Při přejímce psů na bonitaci musí členové prokázat své členství průkazkou KAST, jejíž nedílnou součástí je doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2019!

Vyplněnou přihlášku společně s oboustrannou kopii rodokmenu, zašlete na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Pokud přihláška nebude obsahovat kopii rodokmenu , nebude přihláška přijata!
Přihlášku, popřípadě i doklad o zaplacení neposílejte společně s přihláškou na výstavu. Posílejte ho vždy samostatně pouze paní Jatelové.