Bonitace

Bonitace pro rok 2022

AST
  • 27.02.2022 v ZKO Jinonice ( Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5-Jinonice ) – uzávěrka 17.02.2022 
  • 13.05.2022 – Panorama Teplice
  • 18.09.2022 – Brno, KK Zetor (uzávěrka přihlášek 1.9.2022)

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci ke stažení zde. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu.

Poplatek činí 500,- Kč. Nutno uhradit předem na účet klubu.
Na místě je možné se dodatečně přihlásit za zvýšený poplatek 1000,-Kč.
Při přejímce psů na bonitaci musí členové prokázat své členství průkazkou KAST, jejíž nedílnou součástí je doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2020!

Vyplněnou přihlášku společně s oboustrannou kopii rodokmenu, zašlete na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Pokud přihláška nebude obsahovat kopii rodokmenu , nebude přihláška přijata!
Poplatek pro členy klubu ve výši 500,-Kč se platí převodem na č. účtu klubu 2701844555/2010, konstantní symbol:0308, specifický symbol:registrační číslo člena, variabilní symbol:444 do určené uzávěrky na bonitaci
!