Bonitace

Bonitace pro rok 2024

AST
  • 25.02.2024 v ZKO Jinonice ( Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5-Jinonice ) uzavěrka 12.2.2024
  • 10.05.2024 – Panorama Teplice
  • 7.09.2024 – Brno, KK Zetor

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci ke stažení zde. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu.

Poplatek činí 500,- Kč. Nutno uhradit předem na účet klubu.

Vyplněnou přihlášku společně s oboustrannou kopií rodokmenu, zašlete buď na e-mail nebo na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Pokud přihláška nebude obsahovat kopii rodokmenu , nebude přihláška přijata!
Poplatek pro členy klubu ve výši 500,-Kč se platí převodem na č. účtu klubu 2701844555/2010, konstantní symbol:0308, specifický symbol:registrační číslo člena, variabilní symbol:444 do určené uzávěrky na bonitaci
!