Bonitace

Bonitace pro rok 2019

AST
  • 2. 2. 2019 – Duo Cacib Brno
  • 19. 5. 2019 – Hotel Panorama, Teplice
  • 15. 9. 2019 – RS Hálův Mlýn, Lažánky

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci ke stažení zde. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu a certifikát testu na ataxii. Pokud se jedná o již čistého jedince, je nutné doložit certifikáty rodičů, popřípadě rodokmen, kde je jasně zapsán jejich výsledek.

Poplatek činí 500,- Kč (zaplatí bonitující při bonitaci).
Na místě je možné se dodatečně přihlásit za zvýšený poplatek 700,-Kč.
Při přejímce psů na bonitaci musí členové prokázat své členství průkazkou KAST, jejíž nedílnou součástí je doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2018!

Vyplněnou přihlášku společně s oboustrannou kopii rodokmenu a kopii certifikátu na Ataxii, zašlete na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Pokud přihláška nebude obsahovat kopii rodokmenu a certifikát na ataxii (pokud není zaspán v rodokmenu), nebude přihláška přijata!
Přihlášku, popřípadě i doklad o zaplacení neposílejte společně s přihláškou na výstavu. Posílejte ho vždy samostatně pouze paní Jatelové.