Bonitace

Bonitace pro rok 2021

AST
  • 28.02.2021 v ZKO Jinonice ( Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5-Jinonice )  – uzávěrka 22.2.2021.
  • 23.05.2021 – ZKO Jinonice (Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5-Jinonice) – uzávěrka 13.5.2021
  • 19.06.2021 – Panorama Teplice – uzávěrka 7.6.2021
  • 12.09.2021 – Rosice u Brna, Tyršova 171, areál bývalého koupaliště – uzávěrka 2.9.2021

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci ke stažení zde. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu.

Poplatek činí 500,- Kč. Nutno uhradit předem na účet klubu.
Na místě je možné se dodatečně přihlásit za zvýšený poplatek 1000,-Kč.
Při přejímce psů na bonitaci musí členové prokázat své členství průkazkou KAST, jejíž nedílnou součástí je doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2020!

Vyplněnou přihlášku společně s oboustrannou kopii rodokmenu, zašlete na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Pokud přihláška nebude obsahovat kopii rodokmenu , nebude přihláška přijata!
Poplatek pro členy klubu ve výši 500,-Kč se platí převodem na č. účtu klubu 2701844555/2010, konstantní symbol:0308, specifický symbol:registrační číslo člena, variabilní symbol:444 do určené uzávěrky na bonitaci
!