Bonitace

Bonitace pro rok 2023

AST
  • 05.02.2023 v ZKO Jinonice ( Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5-Jinonice ) uzavěrka 2.2.2023
  • 05.05.2023 – Panorama Teplice (uzávěrka 17.4.2023, začátek cca v 16:00)
  • 14.10.2023 – Brno, KK Zetor (uzávěrka 02.10.2023)

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci ke stažení zde. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu.

Poplatek činí 500,- Kč. Nutno uhradit předem na účet klubu.

Vyplněnou přihlášku společně s oboustrannou kopií rodokmenu, zašlete buď na e-mail nebo na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Pokud přihláška nebude obsahovat kopii rodokmenu , nebude přihláška přijata!
Poplatek pro členy klubu ve výši 500,-Kč se platí převodem na č. účtu klubu 2701844555/2010, konstantní symbol:0308, specifický symbol:registrační číslo člena, variabilní symbol:444 do určené uzávěrky na bonitaci
!