Jak uchovnit AST

Nově je umožněno plnit jednotlivé podmínky zařazování do chovu nezávisle na sobě. Po zkompletování všech dokumentů bude jedinec zařazen do registru chovných jedinců a uznán chovným (zápis v originálu PP provede plemenná kniha „chovný“ případně „nechovný“)

AST

Oproti původnímu systému neznamená účast jedince na bonitaci jeho uchovnění. Jedná se tedy „pouze“ o splnění účasti a získání bonitační karty. Např. 12ti měsíční jedinec splňuje věk pro absolvování výstavy a bonitace, ale může se stát, že vzhledem k datu narození nestihne doložit v den bonitace RTG kyčlí a loktů.

Chovné podmínky

CHOVNÉ PODMÍNKY ZDE

Po zkompletování všech uvedených bodů vyplníte žádost o zařazení do registru, kterou naleznete ke stažení zde a kterou spolu s požadovanými dokumenty zašlete na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Poradce chovu po obdržení   žádosti  o zařazení do a požadovaných dokumentů provede jejich kontrolu a pokud je vše v souladu s předpisy zařadí psa/fenu do „Registru chovných jedinců“. Do originálu průkazu původu provede zápis, který obsahuje: datum zařazení do registru, registrační číslo, podpis poradce chovu a razítko klubu. Takto označený průkaz původu zašle doporučeně na adresu příslušné plemenné knihy, která provede přeregistraci a průkaz původu zašle zpět majiteli psa/feny plemenná kniha. Tímto je proces zařazení do chovu ukončen a pes/fena mohou být použiti k reprodukci.

Doporučujeme nastudovat si následující řády – Metodický pokyn, Bonitační řád, Organizační řád klubu, které najdete na stránce s řády a směrnicemi.