Jak uchovnit AST

Nově je umožněno plnit jednotlivé podmínky zařazování do chovu nezávisle na sobě. Po zkompletování všech dokumentů bude jedinec zařazen do registru chovných jedinců a uznán chovným (zápis v originálu PP provede plemenná kniha „chovný“ případně „nechovný“)

AST

Oproti původnímu systému neznamená účast jedince na bonitaci jeho uchovnění. Jedná se tedy „pouze“ o splnění účasti a získání bonitační karty. Např. 12ti měsíční jedinec splňuje věk pro absolvování výstavy a bonitace, ale může se stát, že vzhledem k datu narození nestihne doložit v den bonitace RTG kyčlí a loktů.

Chovné podmínky:

  1. Absolvování jedné výstavy pořádané klubem (KAST) nejméně ve třídě mladých s oceněním výborná nebo velmi dobrá. Tento výsledek je nutné si nechat zapsat do průkazu původu nebo přílohy průkazu původu.
  2. Úspěšné absolvování bonitace pořádané klubem (KAST) ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem „uspěl“.
  3. Test na ATAXII s výsledkem clear (čistý) či carrier (přenašeč). Test lze nahradit potvrzením parentity že jedinec pochází z rodičů, kteří oba mají test na ataxii s výsledkem clear (čistý).
  4. RTG kyčlí provedený a vyhodnocený v ČR ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem maximálně 3/3 (FCI „D„) nebo RTG provedené ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA (nejhůře OFA Borderline).
  5. RTG loktů provedený a vyhodnocený v ČR ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem maximálně 1/1 nebo provedený ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA (nejhůře OFA grade I.).

Po zkompletování všech uvedených bodů vyplníte žádost o zařazení do registru, kterou naleznete ke stažení zde a kterou spolu s požadovanými dokumenty zašlete na adresu poradce chovu, kterou naleznete zde.

Poradce chovu po obdržení   žádosti  o zařazení do a požadovaných dokumentů provede jejich kontrolu a pokud je vše v souladu s předpisy zařadí psa/fenu do „Registru chovných jedinců“. Do originálu průkazu původu provede zápis, který obsahuje: datum zařazení do registru, registrační číslo, podpis poradce chovu a razítko klubu. Takto označený průkaz původu zašle doporučeně na adresu příslušné plemenné knihy, která provede přeregistraci a průkaz původu zašle zpět majiteli psa/feny plemenná kniha. Tímto je proces zařazení do chovu ukončen a pes/fena mohou být použiti k reprodukci.

Doporučujeme nastudovat si následující řády – Metodický pokyn, Bonitační řád, Organizační řád klubu, které najdete na stránce s řády a směrnicemi.