Členství KAST

Klub amerických stafordšírských teriérů je chovatelským klubem, ve kterém se sdružují chovatelé, majitelé nebo držitelé, cvičitelé a příznivci plemene americký stafordšírský teriér. Řídí chov amerického stafordšírského teriéra v souladu s platným standardem FCI a chovatelským řádem. Pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zušlechtění vlastností plemene v souladu se standardem FCI. Pořádá ve spolupráci s organizacemi ČMKU, ČMKJ, a s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky a soutěže na úrovni různých typů zkoušek, které mohou být otevřeny i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí.

Klubast

Proč se stát naším členem?

 • Získáte slevy na akcích pořádaných klubem
 • Možnost získat více informací o tomto plemeni
 • Získáte možnost zdarma inzerovat na klubových stránkách
 • Získáte možnost zdarma prezentovat na klubových stránkách krycí psy a chovatelské stanice
 • Seznámíte se zkušenými chovateli a majiteli AST
 • Získáte možnost podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat náměty a stížnosti orgánům klubu
 • Získáte možnost volit a být voleni do orgánu klubu.

Kdo se může stát členem?

Členem klubu může být každý, kdo zaplatí členský příspěvek, zašle vyplněnou registrační kartu a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Členství v KAST – jak na to?

 • vyplňte registrační kartu
 • zaplaťte členský příspěvek a připravte si potvrzení o zaplacení
 • vyplněnou registrační kartu, podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o zaplacení členského příspěvku zašlete matrikáři klubu

Na co si dát pozor při vyplňování registrační karty?

 • kartu vyplňujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem
 • připojte vlastnoruční podpis

Jak zaplatit členský příspěvek?

 • bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet
 • číslo účtu: 2701844555/2010
 • variabilní symbol: 111
 • konstantní symbol: 0308
 • specifický symbol -nový člen – telefonní číslo /stávající člen – registrační číslo člena (1056 to není, když nevíte, ptejte se matrikáře)
 • pro platby ze zahraničí EUR účet FIO BANKA:

IBAN CZ06 2010 0000 0020 0184 4562

BIC KOD FIOBCZPPXXX

specifický symbol: datum narození nebo registrační číslo člena

variabilní symbol: 111

Co je potvrzení o zaplacení členského příspěvku?

 • potvrzení o provedené platbě
 • potvrzení o vkladu na účet
 • ústřižek složenky

Jakou částku poslat?

Ceník naleznete ZDE

Kam zaslat registrační kartu, souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o zaplacení členského příspěvku?

 • doporučeně poštou na adresu – Alice Gablerová, Výstavní 30, 603 00 Brno
 • emailem – sken pouze ve formátu pdf. – matrikakast@seznam.cz

Od kdy jsem členem?

 • členy přijímá výbor klubu na základě přihlášky (registrační karty)
 • po přijetí je členství platné od data zaplacení, tj. od data uvedeném na potvrzení o zaplaceném členském příspěvku

Jak získám průkazku KAST – „kartičku“?

 • kartičky se předávají osobně na akcích KAST – před zahájením nebo po ukončení výstavy pořádané klubem, před nebo po členské schůzi,… a předává je matrikář klubu
 • na žádost (uveďte do emailu, nebo přiložte lístek do obálky) lze zaslat kartičku poštou

!!! Jak prodloužit členství? – platné do 31.1.2019

 • zašlete vyplněnou a podepsanou NOVOU registrační kartu
 • zašlete podepsaný NOVÝ souhlas se zpracováním osobních údajů (došlo k úpravě!)
 • zašlete potvrzení o zaplacení členského příspěvku

!!! Jak prodloužit členství? – platné od 1.1.2020

 • zašlete email s žádostí o prodloužení členství spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku

Jak hlásit změnu jména, adresy, emailu, atd.?

 • bez odkladu zašlete email se změnou na matrikakast@seznam.cz

Registrace do našeho klubu

Registrační kartu najdete zde

Kontakty pro registraci členů najdete zde