Členství KAST

Klub amerických stafordšírských teriérů je chovatelským klubem, ve kterém se sdružují chovatelé, majitelé nebo držitelé, cvičitelé a příznivci plemene americký stafordšírský teriér. Řídí chov amerického stafordšírského teriéra v souladu s platným standardem FCI a chovatelským řádem. Pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zušlechtění vlastností plemene v souladu se standardem FCI. Pořádá ve spolupráci s organizacemi ČMKU, ČMKJ, a s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky a soutěže na úrovni různých typů zkoušek, které mohou být otevřeny i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí.

Klubast

Proč se stát naším členem?

 • Získáte slevy na akcích pořádaných klubem
 • Možnost získat více informací o tomto plemeni
 • Získáte možnost zdarma inzerovat na klubových stránkách
 • Získáte možnost zdarma prezentovat na klubových stránkách krycí psy a chovatelské stanice
 • Seznámíte se zkušenými chovateli a majiteli AST
 • Získáte možnost podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat náměty a stížnosti orgánům klubu
 • Získáte možnost volit a být voleni do orgánu klubu.

Kdo se může stát členem?

Členem klubu může být každý, kdo zaplatí členský příspěvek, zašle vyplněnou registrační kartu a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Členství v KAST – jak na to?

 • vyplňte registrační kartu
 • zaplaťte členský příspěvek a připravte si potvrzení o zaplacení
 • vyplněnou registrační kartu, podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o zaplacení členského příspěvku zašlete matrikáři klubu

Na co si dát pozor při vyplňování registrační karty?

 • kartu vyplňujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem
 • připojte vlastnoruční podpis

Co je potvrzení o zaplacení členského příspěvku?

 • potvrzení o provedené platbě
 • potvrzení o vkladu na účet
 • ústřižek složenky

Jak zaplatit členský příspěvek a jakou částku poslat?

Ceník naleznete ZDE

Kam zaslat registrační kartu, souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o zaplacení členského příspěvku?

 • doporučeně poštou na adresu – Alice Gablerová, Výstavní 30, 603 00 Brno
 • emailem – sken pouze ve formátu pdf. – matrikakast@seznam.cz

Od kdy jsem členem?

 • členy přijímá výbor klubu na základě přihlášky (registrační karty)
 • po přijetí je členství platné od data zaplacení, tj. od data uvedeném na potvrzení o zaplaceném členském příspěvku

Jak získám průkazku KAST – „kartičku“?

 • členské kartičky jsou zasílány doporučeně prostřednictvím pošty na korespondenční adresu uvedenou v registrační kartě

Jak prodloužit členství?

 • zašlete email s žádostí o prodloužení členství spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku do 31.1. příslušného roku na matrikakast@seznam.cz

Jak hlásit změnu jména, adresy, emailu, atd.?

 • bez odkladu zašlete email se změnou na matrikakast@seznam.cz

Registrace do našeho klubu

Registrační kartu najdete zde

Kontakty pro registraci členů najdete zde