Klubová výstava – poděkování

Děkuji tímto všem členům za hojnou účast na členské schůzi. Zároveň děkuji všem, co se podíleli na zajištění sobotní i nedělní výstavy včetně bonitace. Byl to svým způsobem náročný víkend, ale doufám, že pro nás všechny příjemně strávený!!!

Stanislav Jelínek, předseda klubu