Změna bonitačního řádu

Upozornění!

Výbor klubu schválil změnu bonitačního řádu, kterou se ruší možnost přihlašování na bonitaci po termínu uzávěrky a přihlašování na místě (viz Čl. II bod 3 bonitačního řádu) z důvodu povinnosti předem hlásit KVS množství přihlášených psů na akce pořádané Klubem.

Schváleno na schůzi výboru dne 20.6.2023