Členská volební schůze!!

Vážení a milí členové klubu KAST,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční klubovou výstavu a bonitaci , která se bude konat dne 14.10.2023 v areálu KK Zetor (Jedovnická 4394/7a, 628 00 Brno-Vinohrady). Propozice zasíláme v příloze. Přihlašování na výstavu prostřednictvím www.dogoffice.cz je již spuštěno. Na bonitaci se hlaste emailem u poradce chovu.

Zároveň svoláváme volební členskou schůzi KAST, která se bude konat dne 14.10.2023  v Brně v 16:45 hod v salonku restaurace Líšeňský pivovar, Kotlanova 5, 628 00 Brno-Líšeň. Nedaleko místa konání výstavy s možností parkování u objektu a výborné restaurace. https://www.lisenskypivovar.cz/…kt/

(S ohledem na to, že členská schůze je plánovaná po skončení klubové výstavy, vyhrazujeme si možnost mírného posunutí času zahájení schůze na později, o čemž budete na výstavě včas informováni.)

Apelujeme na členskou základnu, aby se členské schůze zúčastnila, zejména proto že budou voleni členové výboru a revizní a disciplinární komise KAST.

V příloze zasíláme formuláře pro přihlášky kandidátů.

Prosíme kandidáty, aby své přihlášky ke kandidatuře zaslali nejpozději do 15.9.2023 Přihláška musí být ručně podepsaná a jako čitelný PDF nebo JPG soubor zaslaná na email webkast@seznam.cz, jinak bude považována za neplatnou.

Kandidáti budou zveřejněni na oficiálních webových stránkách klubu.

Předpokládaná ustavující schůze zvoleného výboru se bude konat v neděli 15.10.2023 v Brně.

Prosíme členy klubu, aby jakékoliv své dotazy, návrhy a připomínky zaslali do 15.9.2023 na mail infokast@seznam.cz. Následně budou projednány na členské schůzi.

PROPOZICE

KANDIDÁTKA VÝBOR

KANDIDÁTKA REVIZNÍ A KÁRNÁ KOMISE


S pozdravem,Výbor klubu KAST