Sdělení členům

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem výboru KASTu popřál vše nejlepší v roce 2018. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti KASTu v roce 2017, a to nejen členům výboru, ale všem, kteří přiložili ruku k dílu. Poděkování patří všem, kteří naše plemeno prezentují na veřejnosti ať již ve sféře výstavní, pracovní či jen společenské. Nesmím zapomenout ani na CHOVATELE, bez kterých by to zkrátka nešlo.  Jen díky jejich chovatelské práci se Ti ostatní mohou těšit ze svých „amstafíků“ a jejich úspěchů. Je naším cílem vytvořit chovatelům takové podmínky, aby mohli plně rozvíjet svůj chovatelský program. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba zvýšit počet kvalitních importů a také zahraničních krytí. To je možné pouze za předpokladu, že naše předpisy vytvoří takové zázemí, aby se chovatelé nebáli investovat do nové krve, kterou tady tak nutně potřebujeme. Samozřejmě, že i my se nevyhneme některým opatřením vyplývajícím z nadřízených předpisů a zákonů. Rozhodně ale nechceme zavádět věci, které nemají oporu v žádném z nich a které nahrávají pouze některým skupinám a ostatní znevýhodňují.

Kvůli stále častějším dotazům ohledně chovných podmínek v KASTu, chci jen říci, že stále platí tyto:

  • minimální věk pro zařazení do chovu je 15 měsíců (pes i fena)
  • absolvování výstavy pořádané klubem, nejméně ve třídě mladých s oceněním výborný a velmi dobrý (pes i fena)
  • absolvování bonitace pořádané klubem
  • test na ATAXII s výsledkem CLEAR nebo CARRIER doložený certifikátem či jeho rodičů

Vzhledem ke změnám předpisů bylo členské schůzi KASTu dne 9. 9. 2017 předneseno doplnění těchto podmínek, především o povinnost provedení RTG kyčlí a loktů a také změny v uznávání testu na ataxii „čistý z rodičů„. Tyto změny vzala členská schůze na vědomí a budou předloženy následující členské schůzi v květnu 2018 k diskuzi a schválení.

Závěrem Vám všem ještě jednou přeji do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních i kynologických úspěchů.

Jelínek Stanislav

předseda