Doporučení

Vážení členové,

ráda bych Vás informovala ohledně doporučení z plemenné knihy (ČMKJ, ČMKU).

Konkrétně se jedná o tento bod, cituji:
„ověření parentity je doporučováno v případě, kdy se při vyšetřování na jednotlivé dědičně podmíněné choroby má být u potomků uváděno, že jsou „clear po rodičích“ nebo „normal po rodičích“. U našeho plemene AST se jedná o ataxii, která je zapisována „clear po rodičích“. V tuto chvíli je to ze strany ČMKU a ČMKJ, pouze doporučením pro chovatelské kluby, aby neakceptovali „clear po rodičích“ a buď vyžadovaly přímo testy na ataxii a nebo test paternity, pokud chceme uznávat clear po rodičích. U KAST bylo zvykem, že se dříve na plemenné knize automaticky do PP zapisovalo „clear po rodičích“, nyní tomu tak nebude a je v kompetenci klubu (a členské schůze), zda se tento nový model chytí. U KCHMPP se nikdy z ČMKU nedostaly PP se zápisem „clear po rodičích“, jak bylo zvykem u nás a ČMKJ.

S pozdravem,
M. Piteková
poradce chovu KAST

Směrnice ke stažení zde.