Neúspěšnější AST – o pracovní pohár

1.kategorie …………………….. lovecká

2.kategorie …………………….. služební

3.kategorie …………………….. záchranářská

Majitelé psů, kteří se v daném roce zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu dle výše uvedených kategorií, zašlou do 31.1. následujícího roku kopie výsledků o vykonané zkoušce.

Všechny dokumenty zasílejte na adresu referenta KAST uvedenou v kontaktech.

Sčítají se body ze zkoušek a soutěží z výkonu. Jedinec s nejvyšším počtem bodů získá „Pracovní pohár“ na nejbližší výstavě konané klubem.

Minimální počet k přihlášení do kategorie služební je 100 bodů !

Bodování

Rozdělení zkoušek dle bodového ohodnocení
Rozdělení zkoušek dle bodového ohodnocení
Záchranářské zkoušky
Záchranářské zkoušky
Lovecké zkoušky
Lovecké zkoušky
Mondioring
Mondioring
Získání licence – osvědčení
Získání licence – osvědčení
Body do pracovního šampióna za sport
Body do pracovního šampióna za sport