Neúspěšnější AST – o pracovní pohár

1.kategorie …………………….. lovecká

2.kategorie …………………….. pracovní

3.kategorie …………………….. záchranářská

Majitelé psů, kteří se v daném roce zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu dle výše uvedených kategorií.

  • Bodování začíná vždy 1. ledna v daném roce a končí 31.12. téhož roku.
  • Přihlášky je možno zasílat do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Zveřejnění výsledků proběhne do 31.ledna následujícího kalendářního roku.

Všechny dokumenty zasílejte na adresu referenta KAST uvedenou v kontaktech.

Sčítají se body ze zkoušek a soutěží z výkonu. Jedinec s nejvyšším počtem bodů získá „Pracovní pohár“ na nejbližší výstavě konané klubem.

Minimální počet k přihlášení do kategorie pracovní je 100 bodů !

!ZMĚNA PRO ROK 2020!

Vzhledem k omezeným možnostem vykonávat v roce 2020 zkoušky výbor klubu KAST odsouhlasil změnu v minimálním počtu bodů k přihlášení do kategorie pracovní na 50 bodů!!!!!

Bodování

Záchranářské zkoušky
Záchranářské zkoušky
Lovecké zkoušky
Lovecké zkoušky
Mondioring
Mondioring
Získání licence – osvědčení
Získání licence – osvědčení
Body do pracovního šampióna za sport
Body do pracovního šampióna za sport