Nejúspěšnější AST – o pracovní pohár

1.kategorie …………………….. sportovní

2.kategorie …………………….. lovecká

3.kategorie …………………….. záchranářská

Majitelé psů, kteří se v daném roce zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu dle výše uvedených kategorií.

  • Bodování začíná vždy 1. ledna v daném roce a končí 31.12. téhož roku.
  • Vyplněný formulář (naleznete v sekci ke Stažení) je možno zasílat do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Zveřejnění výsledků proběhne do 31.ledna následujícího kalendářního roku.

Všechny dokumenty zasílejte na adresu referenta KAST uvedenou v kontaktech.

Sčítají se body ze zkoušek a soutěží z výkonu. Jedinec s nejvyšším počtem bodů získá „Pracovní pohár“ na nejbližší výstavě konané klubem.

K zařazení do soutěže ve všech kategoriích je požadováno splnění limitu 30 bodů!!!

Bodování

Nosework
Záchranářské zkoušky
Záchranářské zkoušky
Lovecké zkoušky
Lovecké zkoušky
Mondioring
Mondioring
Získání licence – osvědčení
Získání licence – osvědčení
Body do pracovního šampióna za sport
Body za sport/soutěže