Nejúspěšnější AST roku – výstavy

 • Do této soutěže se přihlašuje. Body jsou započítávány z každé výstavy jedinci v majetku člena klubu.
 • Bodování začíná vždy 1. ledna v daném roce a končí 31.12. téhož roku.
 • Přihlášky je možno zasílat do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Zveřejnění výsledků proběhne do 31.ledna následujícího kalendářního roku.
 • Započítávají se pouze výstavy v ČR a vítězné tituly z Evropské a Světové výstavy (Evropský  vítěz, Světový vítěz a Evropský vítěz mladých, Světový vítěz mladých) – viz bodovací tabulka.
 • Minimálně jedna výstava musí být z klubové nebo speciální výstavy pořádané naším klubem s umístěním na některém bodovaném místě (V1 – V4).
 • Počítá se POUZE nejvyšší ohodnocení z každé výstavy, které se pes/fena zúčastní (Např. z ocenění V1,CAC, CACIB, BOB se počítá pouze BOB).
 • Započítávají se výsledky pouze z výstav, kde je zadáván titul CAC (národní, mezinárodní, klubové a speciální)
 • Z každé výstavy se započítávají body dle tabulky.
 • Jedinec s nejvyšším počtem bodů se stává „Nejúspěšnější AST klubu pro rok ….“.
 • Majitel psa/feny musí být členem KAST po celé období, ze kterého se body z výstav počítají.
 • Platí od 1.1.2017
 • K zařazení do soutěže v této kategorii je požadováno splnění limitu 30 bodů.

Každý přihlášený zašle:

 • Vyplněný formulář, který najdete zde
 • Kvalitní fotografii psa ve výstavním postoji
 • Kopie výstavních posudků
 • Oboustrannou kopii PP
 • Kopii členské karty

Zasílejte na adresu referenta KAST, kterou najdete zde.

Bodovací tabulka