Klubový veterán šampión

 • Majitel psa/feny musí být členem KAST po celé období, ze kterého se body z výstav počítají.
 • Platí do 1.1.2019 (body se započítávají od 1.1.2019)
 • Podmínky: 3 x V1 na výstavě pořádané KAST (Klubová nebo Speciální)
 • Každý, kdo splní podmínky pro udělení, zašle:
 • Fotokopie výstavních posudků, Kvalitní fotografii psa ve výstavním postoji, oboustrannou kopii PP a kopii členské karty na adresu:
 • Pokud bude pes nebo fena podmínky pro přiznání splňovat, majitel obdrží vždy na nejbližší Klubové výstavě pohár a diplom. Titul mu bude zapsán do PP.

Každý, kdo nasbírá potřebný počet bodů, zašle:

 • Vyplněný formulář, který najdete zde
 • Kvalitní fotografii psa ve výstavním postoji
 • Kopie výstavních posudků
 • Oboustrannou kopii PP
 • Kopii členské karty

Zasílejte na adresu referenta KAST referentkast@seznam.cz