Klubový šampion práce KAST

Podmínky

  • Titul získává pes/fena, který získá minimálně 100 bodů dle „Bodovací tabulky“.
  • Body je možné získat za zkoušky a soutěže od 1. 1. 2019.
  • Body nejsou získávány automaticky, ale na základě zaslaných potřebných podkladů.
  • Výklad Bodovací tabulky a daných pravidel zajišťuje referent přes výcvik.
  • Majitel psa/feny musí být členem KAST po celé období, za které se body započítávají.

Každý, kdo nasbírá potřebný počet bodů, zašle:

  • Kopie oficiálních dokladů o složených zkouškách nebo soutěžních výsledcích
  • (bodovací karty, diplomy, výsledkové listiny)
  • Oboustrannou kopii PP
  • Kopii členské karty

Všechny dokumenty zasílejte na adresu referenta KAST uvedenou v kontaktech.

Pokud bude pes či fena podmínky pro přiznání splňovat, majitel obdrží vždy na nejbližší

Klubové výstavě pohár a diplom. Titul mu bude zapsán do PP. Možno po dohodě i poštou.

Bodování

Aktualizovaná tabulka bodového ohodnocení – aktualizováno 31.8.2020
Rozdělení zkoušek dle bodového ohodnocení
Rozdělení zkoušek dle bodového ohodnocení
Záchranářské zkoušky
Záchranářské zkoušky
Lovecké zkoušky
Lovecké zkoušky
Mondioring
Mondioring
Získání licence – osvědčení
Získání licence – osvědčení
Body do pracovního šampióna za sport
Body do pracovního šampióna za sport