Dočasná úprava chovných podmínek KAST

Dočasná úprava chovných podmínek v klubu KAST

Klub KAST a klub KCHMPP uzavřeli dohodu o dočasné úpravě chovných podmínek s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci s Covid-19 a vládními nařízeními. Klub KAST dočasně po dobu trvajících vládních nařízení a opatření umožňuje podat žádost o zařazení jedince do registru chovných jedinců bez doložení výstavního posudku z výstavy pořádané KAST dle čl. IV. bod 3 písm.c) Organizačního řádu za podmínky, že majitel jedince doloží čestné prohlášení, ve kterém se zaváže, že výstavní posudek z výstavy pořádané KAST doloží do 12 měsíců od data dočasného zařazení jedince do registru chovných jedinců.

V případě, že majitel dočasně uchovněného jedince nedoloží výstavní posudek z výstavy pořádané KAST dle čl. IV. bod 3 písm.c) Organizačního řádu, nebude moci být nadále používán k chovu. Tato výjimka se vztahuje pouze na jedince, kteří se dosud nezúčastnili žádné výstavy pořádané KAST ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů, veteránů nebo čestné.

Žádost o zařazení do registru chovných jedinců s touto vyjímkou může podat pouze majitel jedince staršího 15 měsíců, který splnil všechny zbylé podmínky (povinné zdravotní testy psa, bonitace).

Ostatní podmínky pro zařazení jedince do registru chovných jedinců se nemění (zdravotní testy, bonitace)

S účinností od 16.05.2021