Bonitace leden 2020

Bonitace se bude konat 26.01.2020 od 10:00hod. v ZKO Jinonice, na adrese: Klikatá 613/2A, 158 00 Praha 5 – Jinonice.Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit do 10.01.2020 u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci (ke stažení na www.klubast.cz). Minimální účast psů je 5, proto doporučujeme přihlášení předem. V případě, že nebude do konce uzávěrky přihlášen dostatek psů na bonitaci, bude bonitace pro malou účast zrušena!
Poplatek činí 500,- Kč splatný na bankovní účet uvedený v přihlášce. Po datu uzávěrky či na místě je možné se dodatečně přihlásit za zvýšený poplatek 1000,- Kč.
Při přejímce psů na bonitaci musí členové prokázat své členství průkazkou KAST, jejíž nedílnou součástí je doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2019. Platný očkovací průkaz a originál průkazu původu bonitovaného psa si vezměte s sebou.