NOVINKY

OTEVŘENÝ ZÁVOD KAST – 14.4.2018 ZRUŠEN

Oznamujeme tímto zrušení Otevřeného závodu KAST dne 14. 4. 2018 z důvodu malé účasti. Přihlášeným zájemcům se omlouváme a i nám samotným je velice líto, že se tato akce nemůže uskutečnit. Startovní poplatek bude všem přihlášeným vrácen v plné výši! 

Doufáme však, že v budoucnu se nám podaří podobné akce uskutečnit a rozvinout tak repertoár akcí nabízených naším klubem.

 


12. 5. 2018: KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, KV, KVml, BOJ, BOV, BOB

13. 5. 2018: KLUBOVÁ VÝSTAVA bez zadávání klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB

Rozhodčí: Jaroslaw Grunt (Polsko)

Olga Hrabáková (Česko)

Propozice SOBOTANEDĚLE

!!!!!PŘIHLAŠOVANÍ SPUŠTĚNO !!!!!

DOGOFFICE

PŘIHLÁŠKA

POZOR! Změněna adresa na doručování písemné přihlášky. Adresu naleznete v přihlášce.

Program výstavy:

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

V sobotu po skončení výstavy proběhne ČLENSKÁ A VOLEBNÍ SCHŮZE a také SPOLEČENSKÝ VEČER!

Kandidaturu zasílejte na webkast@seznam.cz

KANDIDÁTKA – VÝBOR 

KANDIDÁTKA – REVIZNÍ A DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

 V neděli cca 1hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu a certifikát testu na ataxii. Pokud se jedná o již čistého jedince, je nutné doložit certifikáty rodičů, popřípadě rodokmen, kde je jasně zapsán jejich výsledek.


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2017

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST pro rok 2017 :
1. ABIGAIL PET STAFF KENNEL 124b.
(majetelé Monika a Daniel Kubečkovi)
2.LORD OF THE RING SKYGLOWS 95b.
( majitelé Karolína a Tomáš Kabrnovi)
3.ADRENALIN FRAJA APACHSTAFFS 94b.
(majitelé Blanka Miklasová + Leona Batalová)
4.READ HEAD MAYRON FERRARI 83b
(majitel Jaroslav Kadlečík)

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST za rok 2017 – O pracovní pohár

Kategorie Lovecká :
1. Aysha Maia Ademar Juris : PZ, ZV
(Jarmila Matoušková) 
2. Diamond for you Gaster : BZ
(Veronika Štychová)
3. Butterfly Z Azyrotu : BZ
(Veronika Štychová)
4. Bintu Gabana Z Barokamu : ZV
( Jarmila Matoušková)

Kategorie sportovní :
1. Apollo Z Poděvouské návsi : Spr3, Spr2, Zpu1, Ipo V, závody – Zpu2, Ipo1
(Ivan Flek)

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2017

Soutěž o nejúspěšnější AST za rok 2017 stále není uzavřena!

Bohužel někteří pořadatelé ještě nezveřejnili výsledky. Žádáme členy kluby KAST, kteří o tuto soutěž mají zájem, aby zaslali emailem přihlášku, kopií PP a posudků, aby jim mohly byt započteny všechny body na adresu:  redakcekast@email.cz 

PŘIHLÁŠKA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 5.2.2018!


OTEVŘENÝ ZÁVOD KAST

Klub amerických stafordšírských teriérů pořádá 1. otevřený závod!

Tohoto závodu se mohou účastnit členové i nečlenové KAST, avšak pouze s plemenem AST. Jedná se o 1. ročník této akce, proto potřebujeme znát Váš zájem, abychom tomu mohli přizpůsobit organizaci. Nezávazné přihlášky, prosíme, zasílejte nejpozději do 4.2.2018. Propozice k závodu budou následně zveřejněny v průběhu února, spolu s již závaznými přihláškami. Přednost při plnění kapacity závodu budou mít ti, jež zaslali nezávaznou přihlášku dříve. 1. otevřený závod KAST je koncipován zároveň jako přátelské setkání majitelů a příznivců plemene AST. Očekáváme pohodovou atmosféru se špetkou soutěžního adrenalinu. Vítaní jsou i diváci a zájemci o toto odvětví práce se psy plemene AST.

!!PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 14.4.2018 či 28.4. 2018!! Zakroužkujte vhodný termín v přihlášce.

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

NÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD


6.1.2018 – SDĚLENÍ ČLENŮM

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem výboru KASTu popřál vše nejlepší v roce 2018. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti KASTu v roce 2017, a to nejen členům výboru, ale všem, kteří přiložili ruku k dílu. Poděkování patří všem, kteří naše plemeno prezentují na veřejnosti ať již ve sféře výstavní, pracovní či jen společenské. Nesmím zapomenout ani na CHOVATELE, bez kterých by to zkrátka nešlo.  Jen díky jejich chovatelské práci se Ti ostatní mohou těšit ze svých „amstafíků“ a jejich úspěchů. Je naším cílem vytvořit chovatelům takové podmínky, aby mohli plně rozvíjet svůj chovatelský program. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba zvýšit počet kvalitních importů a také zahraničních krytí. To je možné pouze za předpokladu, že naše předpisy vytvoří takové zázemí, aby se chovatelé nebáli investovat do nové krve, kterou tady tak nutně potřebujeme. Samozřejmě, že i my se nevyhneme některým opatřením vyplývajícím z nadřízených předpisů a zákonů. Rozhodně ale nechceme zavádět věci, které nemají oporu v žádném z nich a které nahrávají pouze některým skupinám a ostatní znevýhodňují.

Kvůli stále častějším dotazům ohledně chovných podmínek v KASTu, chci jen říci, že stále platí tyto:

  • minimální věk pro zařazení do chovu je 15 měsíců (pes i fena)
  • absolvování výstavy pořádané klubem, nejméně ve třídě mladých s oceněním výborný a velmi dobrý (pes i fena)
  • absolvování bonitace pořádané klubem
  • test na ATAXII s výsledkem CLEAR nebo CARRIER doložený certifikátem či jeho rodičů

Vzhledem ke změnám předpisů bylo členské schůzi KASTu dne 9. 9. 2017 předneseno doplnění těchto podmínek, především o povinnost provedení RTG kyčlí a loktů a také změny v uznávání testu na ataxii „čistý z rodičů„. Tyto změny vzala členská schůze na vědomí a budou předloženy následující členské schůzi v květnu 2018 k diskuzi a schválení.

Závěrem Vám všem ještě jednou přeji do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních i kynologických úspěchů.

Jelínek Stanislav

předseda


17.11.2017 – DOPORUČENÍ 

Vážení členové

ráda bych Vás informovala ohledně doporučení z plemenné knihy (ČMKJ, ČMKU).

Konkrétně se jedná o tento bod, cituji:
„ověření parentity je doporučováno v případě, kdy se při vyšetřování na jednotlivé dědičně
podmíněné choroby má být u potomků uváděno, že jsou „clear po rodičích“ nebo
„normal po rodičích“
U našeho plemene AST se jedná o ataxii, která je zapisována „clear po rodičích“. V tuto chvíli je to ze strany ČMKU a ČMKJ, pouze doporučením pro chovatelské kluby, aby neakceptovali „clear po rodičích“ a buď vyžadovaly přímo testy na ataxii a nebo test paternity, pokud chceme uznávat clear po rodičích. U KAST bylo zvykem, že se dříve na plemenné knize automaticky do PP zapisovalo „clear po rodičích“, nyní tomu tak nebude a je v kompetenci klubu (a členské schůze), zda se tento nový model chytí. U KCHMPP se nikdy z ČMKU nedostaly PP se zápisem „clear po rodičích“, jak bylo zvykem u nás a ČMKJ.

S pozdravem,
M. Piteková
poradce chovu KAST

SMĚRNICE KE STAŽENÍ


29.9.2017 – ZMĚNA VE VÝBORU

Po několika letech ve funkci poradkyně chovu opouští výbor Eva Bendová.

Tímto KAST děkuje za kvalitně odváděnou práci v nejlepším zájmu plemene.

Funkci poradkyně chovu přebírá dlouholetá chovatelka Marija Piteková (Hardy Workaholic kennel)

Více informací v sekci VÝBOR KLUBU

!!!BYLY ZMĚNENY ADRESY V KRYCÍM LISTU A ZÁPISU VRHU ŠTĚNAT!!!!!!!


27.9. 2017 -POZOR ZMĚNA!

Veškeré záležitosti ohledně inzercí, umístění chovatelských stanic a krycích psů na stránce, webu apod. nyní směřujte na nový e-mail: webkast@seznam.cz

Dále je zde také pro vás nový informační e-mail spravovaný prezidentem klubu a redaktorem webu sloužící na vaše dotazy. Nevíte-li si s něčím rady, potřebujete se zeptat nebo ujistit pište na email: infokast@seznam.cz


9.9. 2017: ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové, zveme Vás na Členskou schůzi, která proběhne dne 9. 9. 2017 v Popovicích u Uh. Hradiště.

Schůze proběhne od 16.h. (Není–li ve stanoveném začátku členské schůze přítomna nadpoloviční většina řádných členů, posouvá se začátek o jednu hodinu.) v areálu Amfík Bukovina

Apelujeme na všechny členy klubu, aby se na schůzi dostavili. Členské schůze se dají považovat za přínosné je-li účast členů aktivní. Apelujeme i na nováčky chovatele, kteří by se na setkání milovníků našeho plemene měli dostavit ve svém vlastním zájmu a třeba se i něco nového dozvědět.

Součástí členské schůze je i společenský večer, kde se můžete pohostit, pobavit a seznámit se s lidmi, kteří mají stejnou životní vášeň jako vy. 🙂 Pro účast na společenském večeru je nutno zarezervovat si předem místa a zaslat potvrzení na mail k.y.s.y@seznam.cz 

Fotka uživatele KAST Klub Amerického Stafordšírského Teriéra.

POTVRZENÍ ÚČASTI NA SPOLEČENSKÉM VEČERU

 TĚŠME SE NA VÁS!


9.-10. 9. 2017: KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA bez zadávání klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB

Rozhodčí: Darko Dronbjak (Srbsko)

Kateryna Pereguda (Ukrajina)

Seznam vystavovatelů
Obsazení kruhu

Propozice SOBOTANEDĚLE

Přihláška

ONLINE PŘIHLÁŠKA

!!!!!PŘIHLAŠOVANÍ  SPUŠTĚNO!!!!!

Program výstavy:

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

V sobotu po skončení výstavy proběhne ČLENSKÁ SCHŮZE a také SPOLEČENSKÝ VEČER!

 V neděli cca 1hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu a certifikát testu na ataxii. Pokud se jedná o již čistého jedince, je nutné doložit certifikáty rodičů, popřípadě rodokmen, kde je jasně zapsán jejich výsledek.


13. 5. 2017: KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, KV, KVml, BOJ, BOV, BOB

Rozhodčí: Larisa Ivanova (Rusko)

Seznam vystavovatelů
Obsazení kruhu

Propozice | Přihláška

ONLINE PŘIHLÁŠKA

!!!!!PŘIHLAŠOVANÍ SPUŠTĚNO!!!!!

Program výstavy:

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

cca 1hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

SPONZOROVÁNO:


Ivanova Larisa (Rusko, Moskva)

  •              Více než 30 let praxe v oblasti kynologie
  •              Rozhodčí FCI skupin I,II,III,IV,VI,VII,IX, rozhodčí Junior Handlingu
  •              Od roku 2003 členem Presidia Národního Klubu Amerických Stafordšírských Teriéru Ruska
  •              Zkušenosti s plemeny Středoasijský pastevecký pes, Yorkshire terrier, vlastnící  chovatelskou stanici                          Staff Absolut s vlastní linií „X-pert“
  •              Ředitelka školy „Junior Handler“ Ruské Kynologické Federace
  •              Autorkou odborných publikací a článků ve prospěch plemen ze zákazů

!!Nejúspešnější AST roku 2016!!

Nejúspěšnějším jedincem pro rok 2016 je pes ve spoluvlastnictví Evy Bendové a Kateřiny Tejnilové
LOUIS VUITTON DU TEMPLE DE GAIA !!!
Moc gratulujeme!!

Fotka uživatele KAST Klub Amerického Stafordšírského Teriéra.

Pořadí:
1) Louis Vuitton du Temple de Gaia
2) Dancer From Royal Court Yard
3) Grateful For Love Skyglows


Změna ve výboru! 

Do výboru  klubu se nyní přidává Alice Gablerová, která převezme agendu matrikáře. Iveta Vašendová nadále zůstává pokladníkem.
Veškeré změny a kontakty naleznete na stránce výboru.


Šťastné a veselé přeje KAST! 

Všem členům a přátelům pohodové prožití Vánoc a mnoho osobních i kynologických úspěchů v novém roce 2017 přeje výbor KASTu!!


Zemřel Ing. Louda Jan

S velkým zármutkem a lítostí oznamujeme, že nás po krátké a vážné nemoci opustil dlouholetý člen výboru a prezident klubu pan Ing. Louda Jan.
Čest jeho památce!
Louda


25. 8. 2016: Změna propozic

V sekci výstavy naleznete pozměněné propozice. Jedná se o změnu výboru výstavy.


10. 8. 2016: Poslední závěrka na Klubovou výstavu !!!! 

Dne 15. 8. proběhne poslední uzávěrka na Klubovou výstavu. Po ní se již nebude možné přihlašovat.
V sekci klubové výstavy naleznete přihlášku a propozice  😉


18. 7. 2016: PODZIMNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA

V sekci klubové výstavy naleznete přihlášku a propozice na podzimní klubovou výstavu v Popovicích 😉
Už teď se na vás moc těšíme ! 🙂


18. 5. 2016: SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

Pokud se v seznamu nenajdete, napište na email: vystavykast@email.cz

Seznam vystavovatelů SOBOTA: >>>
Seznam vystavovatelů NEDĚLE: >>>

Vstupní listy na sobotu odešly v úterý 17. 5. 2016 na Vaše emaily.
Vstupní listy na neděli odejdou během středy a čtvrtka 18. a 19. 5. 2016


1.5.2016: SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 

Pokud se v seznamu nenajdete, okamžitě kontaktujte Evu Bendovou na tel.: 774 592 818.
Klubová výstava s klubovými tituly (21.5.2016): http://www.klubast.cz/wp-content/uploads/2016/05/KV_stituly_SEZNAM-VYSTAVOVATELU.pdf
Klubová výstava bez zadávání klubových titulů (22.5.2016): http://www.klubast.cz/wp-content/uploads/2016/05/KV_beztitulu_SEZNAM-VYSTAVOVATELU.pdf


1. 5. 2016: OBSAZENÍ KRUHU

Klubová výstava s klubovými tituly (21.5.2016): https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13100668_1350955108254031_6446769071751209559_n.jpg?oh=b5c4cf88408b2da566167276e760b43f&oe=57A07748
Klubová výstava bez zadávání klubových titulů (22.5.2016): https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/13139209_1350955251587350_823757984818148244_n.jpg?oh=fd3caeb0ad1c01dfaffb6414fb374f7e&oe=57AFC3A5


14.3.2016: ZMĚNA VE VÝBORU KLUBU AST

Vážení členové,
z výboru klubu odchází Kateřina Tejnilová. Nahradí ji Daniel Štych.
Jak bude rozdělena její agenda naleznete již brzy na stránkách klubu a zde na facebooku.


10.1.2016: O PRACOVNÍ POHÁR

*** PRACOVNÍ POHÁR 2015 ***
kategorie služební :
1. místo Apollo z Poděvouské návsi
majitel : Flek Ivan

*** PRACOVNÍ POHÁR 2015 ***
kategorie lovecká :
1. místo Ella z Mařenické fořtovny
majitel : ing. Louda Jan


7.1.2016: OBNOVA ČLENSTVÍ

K obnovení členství je nutné zaplatit poplatek a znovu (vyplňuje se každý rok) vyplnit registrační kartu.
Termín pro včasné zaplacení členského příspěvku 400,- Kč (pro stávající členy KAST) je do 30.1.2016.
Potvrzení o zaplacení a řádně vyplněnou kartu zasílejte na adresu matrikářky klubu, nebo na její email.
Registrační karty NEPOSÍLEJTE doporučeně.
Eliška Kyselá – Bojasova 1246/9 ,182 00 Praha 8
Email: k.y.s.y@seznam.cz

Registrační karta ke stažení zde >>>


3.1.2015: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2014  – O PRACOVNÍ POHÁR

Vážení členové, nezapomeňte se přihlásit do soutěže “ O Pracovní pohár 2015″
Majitelé psů, kteří se v roce 2014 zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu zašlou do 31.1.2015 kopie výsledků o vykonané zkoušce nebo soutěži a vyplněný formulář na adresu:

Jelínek Stanislav: Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem nebo na email: standaje@seznam.cz

Více informací na: http://www.klubast.cz/2014/11/18/nejuspesnejsi-ast-o-pracovni-pohar/


12. 12. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2015 – VÝSTAVY

Nejúspěšnějším jedincem 2015 se stává fena v majetku Borise Jakuše, Ringmaster Bellefire !!
Gratulejeme !!! 🙂

1. místo Ringmaster Bellefire (134b)
2. místo Feodora Hardy Workaholic (129b)
3.místo Candy Staff Spirit (98b)

Aktuálná pořádaní prvních 50 naleznete zde: >>>

Teplice 2015


28. 10. ZMĚNA VE VÝBORU

Z výboru KAST odchází Veronika Haklová. Nahrazuje ji Eliška Kyselá, která převezme agendu matrikáře. Iveta Vašendová bude pouze pokladníkem.
Veškeré změny a kontakty naleznete na stránce výboru.


26. 9. KV POPOVICE  – VÝSLEDKY + FOTO

ZDE přinášíme výsledky z klubové výstavy >>>
Fotografie naleznete zde >>>
Pošlete nám pěknou fotku Vašeho psa/feny nebo i jiných psů. Rádi je do této galerie přidáme. Fotografie zasílejte na redakcekast@email.cz


21. 9. KV POPOVICE  – ZMĚNA ROZHODČÍHO !!!!

Ze zdravotních důvodů se omluvil pan rozhodčí Masaryk, který nám měl posuzovat klubovou výstavu v Popovicích.
Nahradí ho pan František Polehňa, který bude posuzovat i bonitaci.


10. 9. KV POPOVICE  – VSTUPNÍ LISTY

Dnes odešly poslední vstupní listy. Pokud ho ve své emailové schránce nenaleznete, napište na redakcekast@email.cz jméno psa a jeho majitele.
Těšíme se na vás 🙂


2. 9. KV POPOVICE – SEZNAM VYSTAVOVATELŮ + OBSAZENÍ KRUHU

Seznam vystavovatelů a obsazení kruhu (nejdříve jsou vypsáni vystavovatelé a pod nimi až obsazení kruhu) naleznete zde >>>.

VSTUPNÍ LISTY BUDOU ZASÍLÁNY NA EMAILY VYSTAVOVATELŮ. BUDOU ZASÍLÁNY POSTUPNĚ BĚHEM TOHOTO A PŘÍŠTÍHO TÝDNE.


1. 6. 2015: O PRACOVNÍ POHÁR KAST 2014

Informujeme Vás o trochu starší novince, kdo byl nejúspěšnějším pracantem pro rok 2014.

1. místo – třída lovecká
CART MINOLI
Majitel: Novotný Michal


1. 6. 2015: OPRAVA ŠTÍTKŮ NA POHÁRECH

Pokud by měl někdo z vystavujících zájem, je možné si nechat vyměnit štítek na poháru z Klubové výstavy, které byly natištěny s chybou.
Jméno psa a majitele prosím zašlete na email redakcekast@email.cz.
Uzávěrka pro objednání je 30. 6. 2015


25.5.2015: VÝSLEDKY KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

VÝSLEDKY z Klubové výstavy 16. 5. 2015 >>> 

VÝSLEDKY ze Speciální výstavy 17. 5. 2015 >>>

 

FOTOGALERIE z Klubové výstavy 16. 5. 2015 >>> 

FOTOGALERIE ze Speciální výstavy 17. 5. 2015 >>> 


7.5.2015: VSTUPNÍ LISTY

Vstupní listy na Klubovou a Speciální výstavu (16. a 17. 5. ) byly odeslány.
Pokud někomu nepřijde, prosím, kontaktujte nás na emailu redakcekast@email.cz.


4.5.2015: AKTUALIZACE STRÁNEK

Doplněni noví krycí psi a inzerce.


20.4.2015: ZMĚNA ROZHODČÍHO PRO KV A SV TEPLICE

Z Vážných důvodů dochází ke změně rozhodčího. Na místo pana Lievoreho bude posuzovat pan Marius Nedelcu, dlouholetý chovatel z Rumunska. S panem Lievorem počítáme na nějakou z příštích výstav.


20.4.2015: STATISTIKY NA KV a SV TEPLICE

Klubová výstava:

Seznam vystavovatelů >>

Obsazení kruhuu >>

Speciální výstava

Seznam vystavovatelů >>

Obsazení kruhu >>

POZOR!! POKUD VAŠE JMÉNO CHYBÍ V SEZNAMU VYSTAVOVATELŮ, KONTAKTUJTE KATEŘINU TEJNILOVOU NA EMAILU REDAKCEKAST@EMAIL.CZ.


26.2.2015: OBSAZENÍ KRUHU NA KV a SV TEPLICE

K první uzávěrce 22.3. máme nahlášeno přes 40 jedinců na každou výstavu.

Aktuální stav naleznete na zde: Statistika obsazení kruhu k 1. uzávěrce >>>


19.2.2015: VETERÁN ŠAMPIÓN 

Od 1.1. 2015 zavádíme nový titul: Klubový veterán šampión. Stačí získat 3X Výborná 1 ve třídě veteránů na výstavě pořádané klubem.

Doufáme, že tento rok uvidíme spoustu veteránů na našich výstavách. : )

Více informací >>>


19.2.2015: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2015

Od 1.1. 2015 zde máme nové podmínky pro soutěž o Nejúspěšnějšího AST roku.

Bohužel se nám nikdo do této soutěže nehlásil, což byla škoda. Proto je zde nový systém. Nikdo se nemusí nikam hlásit. Body jsou automaticky automaticky započítávány z každé výstavy KAŽDÉMU JEDINCI v majetku člena klubu. Započítávají se pouze výstavy v ČR.

Více informací >>>


16.2.2015: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2014

Letos se nám sešli jen 2 jedinci.
Vítězem a Nejúspěšnějším AST roku 2014 se stal Hercules Of Daft raptors v majetku Stanislava Jelínka.
Gratulejeme : )

Více informací >>>


31.1.2015: KLUBOVÁ VÝSTAVA A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 2015

Zveme Vás na dvoudenní Klubovou a Speciální výstavu do Teplic, do hotelu Panorama.

Pozvaní jsou rozhodčí z Italie a Irska, v plánu je členská schůze, společenský večer a bonitace.

Více informací na: http://www.klubast.cz/akcevystavy/klubove-vystavy/


3.1.2015: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2014  – O PRACOVNÍ POHÁR

Vážení členové, nezapomeňte se přihlásit do soutěže “ O Pracovní pohár 2014″
Majitelé psů, kteří se v roce 2014 zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu zašlou do 31.1.2015 kopie výsledků o vykonané zkoušce nebo soutěži a vyplněný formulář na adresu:

Jelínek Stanislav: Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem nebo na email: standaje@seznam.cz

Více informací na: http://www.klubast.cz/2014/11/18/nejuspesnejsi-ast-o-pracovni-pohar/


3.1.2015: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2014  – VÝSTAVY

Vážení členové, nezapomeňte se přihlásit do soutěže  „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2014“

Majitelé psů, kteří se v roce 2014 zúčastnili výstav, zašlou do 31.1.2015 vyplněný formulář, kopie posudků a oboustrannou kopií rodokmenu na adresu: Kateřina Tejnilová: Nad Kolejemi 793, 46001 Liberec nebo na email: redakcekast@email.cz

Více informací a formulář ke stažení na: http://www.klubast.cz/2014/11/18/nejuspesnejsi-ast-roku-vystavy/


3.1.2015: OBNOVA ČLENSTVÍ

K obnovení členství je nutné zaplatit poplatek a znovu (vyplňuje se každý rok) vyplnit registrační kartu.
Termín pro včasné zaplacení členského příspěvku 400,- Kč (pro stávající členy KAST) je do 30.1.2015.
Potvrzení o zaplacení a řádně vyplněnou kartu zasílejte na adresu matrikářky klubu, nebo na její email.
Registrační karty NEPOSÍLEJTE doporučeně.
Vašendová Iveta: Jalubí 9, 687 05 Uherské Hradiště, matrikakast@seznam.cz

Registrační karta ke stažení zde >>>


1.1.2015: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015 !!!!

Všem našim členům a příznivcům přejeme úspěšný vstup do nového roku !!
Těšíme se na Vás v Novém roce 2015.
Váš výbor KAST


 21.11.2014: STRÁNKY JSOU V REKONSTRUKCI

V současné době pracujeme na reorganizaci stránek. Mějte proto prosím pochopení, některé stránky ještě nejsou funkční a aktuální.
Chtěli bychom, aby se na stránkách více podíleli sami členové. Je zde několik sekcí, do kterých můžete přispět ( zdraví, výcvik, příspěvky členů, výsledky výstav atd.).
Také bychom ocenili jakékoliv náměty, kritiky na chod stránek a jejich uspořádání.
Budu se těšit na Vaší odezvu na emailu: redakcekast@email.cz
Kateřina Tejnilová


16.11.2014: SHÁNÍME ČLENY DO REDAKČNÍ RADY

Potřebuji sehnat tým nadšených lidí, kteří by mi chtěli pomoct s naplňováním zpravodaje a klubových stránek. Sháním lidi, kteří by vymýšleli a sháněli od dalších lidí články vztahující se k AST, dále pak grafiky, fotografy, kontrolóry pravopisu … atd.
Fantazii se meze nekladou a každá pomoc je vítána 

Pokud máte chuť a nadšení, ozvěte se mi na email redakcekast@email.cz
Kateřina Tejnilová


13.11.2014: ČLÁNEK V PPČ S NAŠÍ ČLENKOU

Rozhodně by si nikdo neměl nechat ujít aktuální číslo našeho mediálního sponzora „Pes přítel člověka“, který udělal moc pěkný rozhovor s naší členkou Anetou Bébrovou a jejím amstaffem Goddym
http://www.anetabebrova.cz/novinky.php?mn_post=146