NOVINKY

Klubová výstava s KV – 19.5.2019

Již tradiční klubová výstava KAST v Teplicích se tento rok bude konat v neděli 19.5.2019 za posuzování váženého rozhodčího z USA, Jaya Richardsona, který měl tu čest minulý rok posuzovat i na Amstaff Majoru. V sobotu dne 18.5.2019 se díky tomuto posunu můžete zúčastnit MVP v Litoměřicích. Při této příležitosti se bude konat také společenský večer v sobotu večer v hotelu Panorama. Bonitace se bude konat také v neděli, po skončení výstavy.

!Po skončení výstavy proběhne bonitace!
!!!!!POZOR! Přihlašování ještě není spuštěno!!!!!!!!!

Dotazy ohledně přihlašování: webkast@seznam.cz
Případné nabídky sponzoringu: jednatelkast@seznam.cz, referentkast@seznam.cz

PROPOZICE


 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST – O PRACOVNÍ POHÁR 2018

kategorie lovecká:
I. místo
Nikita z Čekyňského dvora
majitelka: Šárka Lejdarová

II. místo
Blondy Osobní Strážce
majitelka: Gabriela Mošovská

GRATULUJEME!


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2018

1.místo
majitel Jaroslav Kadlečík
I Am Winner Laki’s Pride (na fotografii)
180 bodů
2. místo
majitelé Helena Boubínová + Vít Schwamberger
Capo di Tutti Capi Gangster Staff Bohemia
128 bodů
3. místo
majitelé Tomáš Kabrna a Karolína Kabrnová
Lord of the Ring Skyglows
109 bodů
GRATULUJEME!!

PF 2019

Všem členům a přátelům přeje pohodové vánoční svátky výbor KAST


Nejúspěšnější AST 2018

Uzavěrka soutěže Nejúspěšnější AST za rok 2018 se nám pomalu blíží. Zájemci o účast mohou zaslat veškeré potřebné dokumenty na email referentkast@seznam.cz

V sekci VÝSLEDKY VÝSTAV přidáno shrnutí KV v Popovicích


 Upraveny chovné podmínky


Klubová výstava bez KV – 8.9.2018

Dne 8.9.2018 proběhne v Amfíku Bukovina v Popovicích u Uherského Hradiště Klubová výstava bez zadávání klubových titulů. Jako rozhodčí přijal naše pozvání vážený chovatel i rozhodčí našeho plemene, pan Vladimir Mihaljcic ze Srbska. I díky němu se dá tato výstava považovat za vyjimečnou. Vítěz titulu BOB na naši klubové výstavě se kvalifikuje zdarma na Amstaff Major 2019!

!Po skončení výstavy proběhne bonitace!
!!!!!POZOR! Přihlašování spuštěno!!!!!!!!!

Dotazy ohledně přihlašování: webkast@seznam.cz
Případné nabídky sponzoringu: jednatelkast@seznam.cz

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA 

ONLINE PŘIHLÁŠKA


ZMĚNY VE VÝBORU

V sekci VÝBOR a KONTAKTY byly změněny kontaktní informace a přidání noví členové výboru. Tímto bychom chtěli poděkovat Ivetě Vašendové a Kamile Baborové za práci vykonávanou v rámci klubu a popřát jim hodně štěstí do budoucna. Zároveň bychom rádi pogratulovali nově zvoleným členům výboru Petře Horké a Evě Večeřové.


*V sekci VÝSLEDKY VÝSTAV byly přidány výsledky z Klubových výstav v Teplicích.


KLUBOVÁ VÝSTAVA-PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto všem členům za hojnou účast na členské schůzi. Zároveň děkuji všem, co se podíleli na zajištění sobotní i nedělní výstavy včetně bonitace. Byl to svým způsobem náročný víkend, ale doufám, že pro nás všechny příjemně strávený!!!
Stanislav Jelínek, předseda klubu

 


12. 5. 2018: KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, KV, KVml, BOJ, BOV, BOB

13. 5. 2018: KLUBOVÁ VÝSTAVA bez zadávání klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB

Rozhodčí: Jaroslaw Grunt (Polsko)

Olga Hrabáková (Česko)

Propozice SOBOTANEDĚLE

SEZNAM VYSTAVOVATELU

!!!!!PŘIHLAŠOVANÍ SPUŠTĚNO !!!!!

DOGOFFICE

PŘIHLÁŠKA

POZOR! Změněna adresa na doručování písemné přihlášky. Adresu naleznete v přihlášce.

Program výstavy:

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

V sobotu po skončení výstavy proběhne ČLENSKÁ A VOLEBNÍ SCHŮZE a také SPOLEČENSKÝ VEČER!

Kandidaturu zasílejte na webkast@seznam.cz

KANDIDÁTKA – VÝBOR 

KANDIDÁTKA – REVIZNÍ A DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

 V neděli cca 1hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu a certifikát testu na ataxii. Pokud se jedná o již čistého jedince, je nutné doložit certifikáty rodičů, popřípadě rodokmen, kde je jasně zapsán jejich výsledek.


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2017

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST pro rok 2017 :
1. ABIGAIL PET STAFF KENNEL 124b.
(majetelé Monika a Daniel Kubečkovi)
2.LORD OF THE RING SKYGLOWS 95b.
( majitelé Karolína a Tomáš Kabrnovi)
3.ADRENALIN FRAJA APACHSTAFFS 94b.
(majitelé Blanka Miklasová + Leona Batalová)
4.READ HEAD MAYRON FERRARI 83b
(majitel Jaroslav Kadlečík)

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST za rok 2017 – O pracovní pohár

Kategorie Lovecká :
1. Aysha Maia Ademar Juris : PZ, ZV
(Jarmila Matoušková) 
2. Diamond for you Gaster : BZ
(Veronika Štychová)
3. Butterfly Z Azyrotu : BZ
(Veronika Štychová)
4. Bintu Gabana Z Barokamu : ZV
( Jarmila Matoušková)

Kategorie sportovní :
1. Apollo Z Poděvouské návsi : Spr3, Spr2, Zpu1, Ipo V, závody – Zpu2, Ipo1
(Ivan Flek)

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!


NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST 2017

Soutěž o nejúspěšnější AST za rok 2017 stále není uzavřena!

Bohužel někteří pořadatelé ještě nezveřejnili výsledky. Žádáme členy kluby KAST, kteří o tuto soutěž mají zájem, aby zaslali emailem přihlášku, kopií PP a posudků, aby jim mohly byt započteny všechny body na adresu:  redakcekast@email.cz 

PŘIHLÁŠKA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 5.2.2018!


6.1.2018 – SDĚLENÍ ČLENŮM

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem výboru KASTu popřál vše nejlepší v roce 2018. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti KASTu v roce 2017, a to nejen členům výboru, ale všem, kteří přiložili ruku k dílu. Poděkování patří všem, kteří naše plemeno prezentují na veřejnosti ať již ve sféře výstavní, pracovní či jen společenské. Nesmím zapomenout ani na CHOVATELE, bez kterých by to zkrátka nešlo.  Jen díky jejich chovatelské práci se Ti ostatní mohou těšit ze svých „amstafíků“ a jejich úspěchů. Je naším cílem vytvořit chovatelům takové podmínky, aby mohli plně rozvíjet svůj chovatelský program. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba zvýšit počet kvalitních importů a také zahraničních krytí. To je možné pouze za předpokladu, že naše předpisy vytvoří takové zázemí, aby se chovatelé nebáli investovat do nové krve, kterou tady tak nutně potřebujeme. Samozřejmě, že i my se nevyhneme některým opatřením vyplývajícím z nadřízených předpisů a zákonů. Rozhodně ale nechceme zavádět věci, které nemají oporu v žádném z nich a které nahrávají pouze některým skupinám a ostatní znevýhodňují.

Kvůli stále častějším dotazům ohledně chovných podmínek v KASTu, chci jen říci, že stále platí tyto:

  • minimální věk pro zařazení do chovu je 15 měsíců (pes i fena)
  • absolvování výstavy pořádané klubem, nejméně ve třídě mladých s oceněním výborný a velmi dobrý (pes i fena)
  • absolvování bonitace pořádané klubem
  • test na ATAXII s výsledkem CLEAR nebo CARRIER doložený certifikátem či jeho rodičů

Vzhledem ke změnám předpisů bylo členské schůzi KASTu dne 9. 9. 2017 předneseno doplnění těchto podmínek, především o povinnost provedení RTG kyčlí a loktů a také změny v uznávání testu na ataxii „čistý z rodičů„. Tyto změny vzala členská schůze na vědomí a budou předloženy následující členské schůzi v květnu 2018 k diskuzi a schválení.

Závěrem Vám všem ještě jednou přeji do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních i kynologických úspěchů.

Jelínek Stanislav

předseda


17.11.2017 – DOPORUČENÍ 

Vážení členové

ráda bych Vás informovala ohledně doporučení z plemenné knihy (ČMKJ, ČMKU).

Konkrétně se jedná o tento bod, cituji:
„ověření parentity je doporučováno v případě, kdy se při vyšetřování na jednotlivé dědičně
podmíněné choroby má být u potomků uváděno, že jsou „clear po rodičích“ nebo
„normal po rodičích“
U našeho plemene AST se jedná o ataxii, která je zapisována „clear po rodičích“. V tuto chvíli je to ze strany ČMKU a ČMKJ, pouze doporučením pro chovatelské kluby, aby neakceptovali „clear po rodičích“ a buď vyžadovaly přímo testy na ataxii a nebo test paternity, pokud chceme uznávat clear po rodičích. U KAST bylo zvykem, že se dříve na plemenné knize automaticky do PP zapisovalo „clear po rodičích“, nyní tomu tak nebude a je v kompetenci klubu (a členské schůze), zda se tento nový model chytí. U KCHMPP se nikdy z ČMKU nedostaly PP se zápisem „clear po rodičích“, jak bylo zvykem u nás a ČMKJ.

S pozdravem,
M. Piteková
poradce chovu KAST

SMĚRNICE KE STAŽENÍ


29.9.2017 – ZMĚNA VE VÝBORU

Po několika letech ve funkci poradkyně chovu opouští výbor Eva Bendová.

Tímto KAST děkuje za kvalitně odváděnou práci v nejlepším zájmu plemene.

Funkci poradkyně chovu přebírá dlouholetá chovatelka Marija Piteková (Hardy Workaholic kennel)

Více informací v sekci VÝBOR KLUBU

!!!BYLY ZMĚNENY ADRESY V KRYCÍM LISTU A ZÁPISU VRHU ŠTĚNAT!!!!!!!


27.9. 2017 -POZOR ZMĚNA!

Veškeré záležitosti ohledně inzercí, umístění chovatelských stanic a krycích psů na stránce, webu apod. nyní směřujte na nový e-mail: webkast@seznam.cz

Dále je zde také pro vás nový informační e-mail spravovaný prezidentem klubu a redaktorem webu sloužící na vaše dotazy. Nevíte-li si s něčím rady, potřebujete se zeptat nebo ujistit pište na email: infokast@seznam.cz


!!Nejúspešnější AST roku 2016!!

Nejúspěšnějším jedincem pro rok 2016 je pes ve spoluvlastnictví Evy Bendové a Kateřiny Tejnilové
LOUIS VUITTON DU TEMPLE DE GAIA !!!
Moc gratulujeme!!

Fotka uživatele KAST Klub Amerického Stafordšírského Teriéra.

Pořadí:
1) Louis Vuitton du Temple de Gaia
2) Dancer From Royal Court Yard
3) Grateful For Love Skyglows


Zemřel Ing. Louda Jan

S velkým zármutkem a lítostí oznamujeme, že nás po krátké a vážné nemoci opustil dlouholetý člen výboru a prezident klubu pan Ing. Louda Jan.
Čest jeho památce!
Louda


10.1.2016: O PRACOVNÍ POHÁR

*** PRACOVNÍ POHÁR 2015 ***
kategorie služební :
1. místo Apollo z Poděvouské návsi
majitel : Flek Ivan

*** PRACOVNÍ POHÁR 2015 ***
kategorie lovecká :
1. místo Ella z Mařenické fořtovny
majitel : ing. Louda Jan


7.1.2016: OBNOVA ČLENSTVÍ

K obnovení členství je nutné zaplatit poplatek a znovu (vyplňuje se každý rok) vyplnit registrační kartu.
Termín pro včasné zaplacení členského příspěvku 400,- Kč (pro stávající členy KAST) je do 30.1.2016.
Potvrzení o zaplacení a řádně vyplněnou kartu zasílejte na adresu matrikářky klubu, nebo na její email.
Registrační karty NEPOSÍLEJTE doporučeně.
Eliška Kyselá – Bojasova 1246/9 ,182 00 Praha 8
Email: k.y.s.y@seznam.cz

Registrační karta ke stažení zde >>>


3.1.2015: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2014  – O PRACOVNÍ POHÁR

Vážení členové, nezapomeňte se přihlásit do soutěže “ O Pracovní pohár 2015″
Majitelé psů, kteří se v roce 2014 zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu zašlou do 31.1.2015 kopie výsledků o vykonané zkoušce nebo soutěži a vyplněný formulář na adresu:

Jelínek Stanislav: Kojetická 1388/4, 400 03 Ústí nad Labem nebo na email: standaje@seznam.cz

Více informací na: http://www.klubast.cz/2014/11/18/nejuspesnejsi-ast-o-pracovni-pohar/


12. 12. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST ROKU 2015 – VÝSTAVY

Nejúspěšnějším jedincem 2015 se stává fena v majetku Borise Jakuše, Ringmaster Bellefire !!
Gratulejeme !!! 🙂

1. místo Ringmaster Bellefire (134b)
2. místo Feodora Hardy Workaholic (129b)
3.místo Candy Staff Spirit (98b)

Aktuálná pořádaní prvních 50 naleznete zde: >>>

Teplice 2015