Klubová výstava KAST

Klubová výstava
Klubová výstava

KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním klubových titulů (12. 5. 2018 )

Tituly: CAJC, CAC, KV, KVml, BOJ, BOV, BOB

KLUBOVÁ VÝSTAVA bez zadávání klubových titulů (3. 5. 2018)

  • Tituly: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB
  • Rozhodčí: Jaroslaw Grunt (Polsko)
  • Olga Hrabáková (Česko)
  • Propozice SOBOTA / NEDĚLE
  • Seznam vystavovatelů

!!!PŘIHLAŠOVANÍ SPUŠTĚNO !!!

DOGOFFICE

PŘIHLÁŠKA

POZOR! Změněna adresa na doručování písemné přihlášky. Adresu naleznete v přihlášce.

Program výstavy

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

V sobotu po skončení výstavy proběhne ČLENSKÁ A VOLEBNÍ SCHŮZE a také SPOLEČENSKÝ VEČER!

Kandidaturu zasílejte na webkast@seznam.cz

KANDIDÁTKA – VÝBOR 

KANDIDÁTKA – REVIZNÍ A DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

V neděli cca 1 hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu a certifikát testu na ataxii. Pokud se jedná o již čistého jedince, je nutné doložit certifikáty rodičů, popřípadě rodokmen, kde je jasně zapsán jejich výsledek.