Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby KLUB AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (KAST) , zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji KLUBU AMERICKÝCH STAFORDŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ, z. s. (KAST) , IČ: 46749551 se sídlem Kojetická 1388/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem , jež je zapsaný v obchodním rejstříku vedeným pod spisovou značkou L 181 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádost o změnu/odebrání kontaktu z naší databáze