Defeater Z Azyrotu

Zdravotní vyšetření: NCL-A N/N (clear), DKK C, DLK 0/0
Majitel: Miloslav Carva
E-mail: carvamiloslav@seznam.cz
Tel.: 732 507 409
Adresa: Úhonice