ČLENSTVÍ 2022

Vážení členové,připomínáme, že členský příspěvek pro rok 2022 je splatný do 31.1.2022.

Příspěvek pro stávající členy činí 500,- Kč, pro rodinného příslušníka 250,- Kč.

Platbu zašlete: číslo účtu: 2701844555/2010

  • variabilní symbol: 111
  • specifický symbol – registrační číslo člena

Zašlete email s žádostí o prodloužení členství spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku na matrikakast@seznam.cz.

Postup pro nové členy klubu najdete zde: https://www.klubast.cz/clenstvi/