Členství 2021

Vážení členové,

připomínáme, že členský příspěvek pro rok 2021 je splatný do 31.1.2021.

Příspěvek pro stávající členy činí 500,- Kč, pro rodinného příslušníka 250,- Kč.

Platbu zašlete:   číslo účtu: 2701844555/2010

             variabilní symbol: 111

             specifický symbol – registrační číslo člena

Zašlete email s žádostí o prodloužení členství spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku na matrikakast@seznam.cz.

Postup pro nové členy klubu najdete zde: https://www.klubast.cz/clenstvi/