Členská schůze KAST + nové řády

Vážení členové klubu KAST, zveme Vás na členskou schůzi klubu KAST, která se uskuteční dne 14.5.2022 v 17 hodin v hotelu Panorama v Teplicích. V případě, že se v uvedený čas nesejde nadpoloviční většina členů, bude schůze zahájena v 18 hodin. Program schůze naleznete níže

Výbor klubu KAST ve spolupráci s právní kanceláří zajistil revizi stávajících klubových řádů. Na programu členské schůze je hlasování o schválení nových Stanov a Kárného řádu. Návrh nových Stanov a Kárného řádu naleznete k nahlédnutí v odkazech pod textem Prosíme členy, aby si předem tyto dokumenty prostudovali a své případné připomínky zaslali do 2.5.2022 na email infokast@seznam.cz.
Zároveň upozorňujeme členy klubu, že dne 11.4.2022 výbor klubu KAST schválil právní úpravu Organizačního a Bonitačního řádu, které následně zveřejnil na webových stránkách v. Podmínky pro zařazení jedinců do registru chovných jedinců (chovné podmínky) se nemění.

Prosíme členy klubu, aby jakékoliv své další dotazy, návrhy a připomínky zaslali také do 2.5.2022 na email infokast@seznam.cz. Všechny budou následně projednány na členské schůzi.
Níže ke stažení Program členské schůze a plnou moc k zastupování na členské schůzi (musí být úředně ověřená).

Těšíme se na Vaši účast,
Výbor klubu KAST

PROGRAM SCHŮZE

PLNÁ MOC