Chovné podmínky

 1. Absolvování výstavy pořádané klubem AST (klubová nebo speciální výstava) ve věku minimálně 12 měsíců s výsledkem výborná nebo velmi dobrá.
 2. Test na ataxii s výsledkem čistý (clear) nebo přenašeč (carrier). V současné době klub uznává i psy čisté po rodičích, doporučujeme však i takovým jedincům zhotovit test na ataxii.
 3. Bonitace pořádaná klubem ve věku minimálně 12 měsíců.

 Chovné podmínky nově schválené členskou schůzí 12.5.2018 

 • Absolvování jedné výstavy pořádané klubem (KAST) nejméně ve třídě mladých s oceněním výborná nebo velmi dobrá. Tento výsledek je nutné si nechat zapsat do průkazu původu nebo přílohy průkazu původu.
 • Úspěšné absolvování bonitace pořádané klubem (KAST) ve věku nejméně 12 měsíců.
 • Test na ATAXII s výsledkem clear (čistý) či carrier (přenašeč). Test lze nahradit potvrzením parentity že jedinec pochází z rodičů, kteří oba mají test na ataxii s výsledkem clear (čistý).
 • RTG kyčlí provedený a vyhodnocený v ČR ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem maximálně 3/3 (FCI „D„) nebo RTG provedené ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA (nejhůře OFA Borderline).
 • RTG loktů provedený a vyhodnocený v ČR ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem maximálně 1/1 nebo provedený ve věku nejméně 24 měsíců a vyhodnocený v USA (nejhůře OFA grade I.).
 • RTG snímky v rámci ČR může vyhodnotit jakýkoliv veterinář, který je Veterinární komorou veden jako posuzovatel DKK a DLK.
 • Dříve chovní jedinci musí ke krycímu listu vystavenému od 1.1.2019 doložit vyhodnocení RTG DKK (max 3/3, OFA Borderline) a DLK (max 1/1, OFA gradeI.), zároveň také test na ATAXII (clear či carrier) či potvrzení parentity (clear po rodičích). Jinak nemohou být na krycím listu uvedeni.
 • Při zahraničním krytí dokládat u psa vyšetření na ATAXII (clear či carrier) a zároveň doložit vyhodnocení RTG DKK max 3/3 a DLK max 1/1. Test na ATAXII psa nemusí být doložen pokud má fena výsledek ATAXIE clear. Vyhodnocení RTG DKK a DLK nemusí být u psa doloženy pokud tyto nepotřebuje ve své zemi k chovnosti a fena má výsledek DKK i DLK 0/0.