Členství KAST

Klub amerických stafordšírských teriérů je chovatelským klubem, ve kterém se sdružují chovatelé, majitelé nebo držitelé, cvičitelé a příznivci plemene americký stafordšírský teriér. Řídí chov amerického stafordšírského teriéra v souladu s platným standardem FCI a chovatelským řádem. Pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zušlechtění vlastností plemene v souladu se standardem FCI. Pořádá ve spolupráci s organizacemi ČMKU, ČMKJ, a s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky a soutěže na úrovni různých typů zkoušek, které mohou být otevřeny i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí.

1526998_803996372949910_1281713184_n

 

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM ?

* Získáte slevy na akcích pořádaných klubem
* Možnost získat více informací o tomto plemeni
* Získáte klubový zpravodaj a možnost do něj přispívat
* Získáte možnost zdarma inzerovat na klubových stránkách
* Získáte možnost zdarma prezentovat na klubových stránkách krycí psy a chovatelské stanice
* Seznámíte se zkušenými chovateli a majiteli AST
* Získáte možnost podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat náměty a stížnosti orgánům klubu
* Získáte možnost volit a být voleni do orgánu klubu.

Kdo se může stát členem?

Členem klubu může být každý, kdo zaplatí členský příspěvek, zašle vyplněnou registrační kartu a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Členství v KAST – jak na to?

* vyplňte registrační kartu

* zaplaťte členský příspěvek a připravte si potvrzení o zaplacení

* vyplněnou registrační kartu, podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o zaplacení členského příspěvku zašlete matrikáři klubu

Na co si dát pozor při vyplňování registrační karty?

* kartu vyplňujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem

* připojte vlastnoruční podpis

Jak zaplatit členský příspěvek?

* bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet

* číslo účtu: 900691329/0800

* variabilní symbol: 111

* konstantní symbol: 0379

* specifický symbol

* nový člen – telefonní číslo

* stávající člen – registrační číslo člena (1056 to není, když nevíte, ptejte se matrikáře)

* složenkou typu A

Co je potvrzení o zaplacení členského příspěvku?

* potvrzení o provedené platbě

* potvrzení o vkladu na účet

* ústřižek složenky

Jakou částku poslat?

* nový člen – 450 Kč

* stávající člen při prodloužení členství do 31.1. – 400 Kč

* stávající člen při prodloužení členství od 31.1. – 500 Kč

* rodinný příslušník – 150 Kč

Kam zaslat registrační kartu, souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení o zaplacení členského příspěvku?

* poštou na adresu – Alice Gablerová, Milonice 12, 683 33 Milonice

* emailem – sken pouze ve formátu pdf. – matrikakast@seznam.cz

Od kdy jsem členem?

* členy přijímá výbor klubu na základě přihlášky (registrační karty)

* po přijetí je členství platné od data zaplacení, tj. od data uvedeném na potvrzení o zaplaceném členském příspěvku

Jak získám průkazku KAST – „kartičku“?

* kartičky se předávají osobně na akcích KAST – před zahájením nebo po ukončení výstavy pořádané klubem, před nebo po členské schůzi,… a předává je matrikář klubu

* na žádost (uveďte do emailu, nebo přiložte lístek do obálky) lze zaslat kartičku poštou

!!! Jak prodloužit členství? – platné do 31.1.2019

* zašlete vyplněnou a podepsanou NOVOU registrační kartu

* zašlete podepsaný NOVÝ souhlas se zpracováním osobních údajů (došlo k úpravě!)

* zašlete potvrzení o zaplacení členského příspěvku

!!! Jak prodloužit členství? – platné od 1.1.2020

* zašlete email s žádostí o prodloužení členství spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku

Jak hlásit změnu jména, adresy, emailu, atd.?

* bez odkladu zašlete email se změnou na matrikakast@seznam.cz

 

REGISTRAČNÍ KARTA KE STAŽENÍ

Výsledek obrázku pro pdf logo

 

Alice Gablerová

Adresa: Milonice 12, 683 33 Milonice

Tel: + 420 737 774 561

Email: matrikakast@seznam.cz