Členství KAST

Klub amerických stafordšírských teriérů je chovatelským klubem, ve kterém se sdružují chovatelé, majitelé nebo držitelé, cvičitelé a příznivci plemene americký stafordšírský teriér. Řídí chov amerického stafordšírského teriéra v souladu s platným standardem FCI a chovatelským řádem. Pečuje o zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zušlechtění vlastností plemene v souladu se standardem FCI. Pořádá ve spolupráci s organizacemi ČMKU, ČMKJ, a s jinými právními subjekty chovatelské přehlídky, svody, výstavy, zkoušky a soutěže na úrovni různých typů zkoušek, které mohou být otevřeny i pro jiná plemena a pro účastníky ze zahraničí.

1526998_803996372949910_1281713184_n

 

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM ?

* Získáte slevy na akcích pořádaných klubem
* Možnost získat více informací o tomto plemeni
* Získáte klubový zpravodaj a možnost do něj přispívat
* Získáte možnost zdarma inzerovat na klubových stránkách
* Získáte možnost zdarma prezentovat na klubových stránkách krycí psy a chovatelské stanice
* Seznámíte se zkušenými chovateli a majiteli AST
* Získáte možnost podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat náměty a stížnosti orgánům klubu
* Získáte možnost volit a být voleni do orgánu klubu.

 

PODMÍNKY? 

* Členem klubu může být každý, kdo zaplatí členský příspěvek a zašle registrační kartu.

* Členy klubu přijímá na základě přihlášky výbor klubu.

* Za členství v klubu se vybírá členský příspěvek, který je člen povinen zaplatit do termínu stanoveného výborem.

* Nově přijatí členové hradí poplatek na kalendářní rok v plné výši, bez ohledu na termín jejich přijetí.

* Každý rok je nutné znovu vyplnit registrační kartu člena a zaslat ji matrikářce klubu. Jen tehdy budete zařazení znovu mezi členy klubu.

* Při placení ročního členského příspěvku je nutno do specifického symbolu vždy uvést číslo Vašeho členského průkazu. Jen tak je možno předejít problémům v evidenci.

* Je nutné matrikářce klubu hlásit veškeré změny, které jsou nutné ke komunikaci s Vámi (adresa, telefon, email atd.).

* Pokud jste ztratili členský průkaz, je nutné si o něj znovu zažádat

* Registrační kartu pro členství v klubu si můžete stáhnout nebo vytisknout na této stránce. Pokud nemáte nainstalován žádný program, který by podporoval tento formát, můžete si o registrační kartu napsat matrikářce.

POPLATKY

Termín pro včasné zaplacení členského příspěvku 400,- Kč pro stávající členy KAST je do 30.1. příslušného roku. Tento den je rozhodující při kontrole dokladu o zaplacení a ústřižek s pozdějším datem, než je uvedeno, bude posouzen jako úhrada člena po daném termínu. Každý stávající člen, který nezaplatí v určeném termínu členský příspěvek, je povinen zaplatit pokutu 100,- Kč a 400,- Kč základní členský příspěvek.
Zápisné: jednorázově při vstupu nového člena do klubu 450,- Kč
Členský příspěvek řádného člena na 1 kalendářní rok 400,- Kč
Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu na 1 kalendářní rok 150,- Kč
Stávající člen KAST platící po 30.1. 500,- Kč

 JAK SE STÁT ČLENEM? 

* Vyplňte registrační kartu. Nezapomeňte uvést veškeré platné kontakty. Hlavně adresu, telefon a email.

* Zaplaťte členský příspěvek dle tabulky a připravte si potvrzení o zaplacení

* Vyplněnou kartu a potvrzení o zaplacení zašlete na adresu matrikářky klubu (NE doporučeně)

Alice Gablerová: Milonice 12, 683 33 Milonice nebo na email: matrikakast@seznam.cz

* Nové členy přijímá výbor, který se schází cca 3X do roka. Proto mějte na paměti, že Vaše přijetí může chvíli trvat.

* Stávající člen už jenom každým rokem obnovuje své členství. Každý rok zaplatí příspěvek a zasílá potvrzení společně s registrační kartou.

 

REGISTRAČNÍ KARTA KE STAŽENÍ

Výsledek obrázku pro pdf logo

 

Alice Gablerová

Adresa: Milonice 12, 683 33 Milonice

Tel: + 420 737 774 561

Email: matrikakast@seznam.cz