Jak uchovnit AST

Pro další využití psa/feny k chovu je nutné znát chovné podmínky. Nemusím zde psát, že nedílnou součástí je i znalost standardu a chovatelského a zápisního řádu KAST i ČMKU.

 

Podmínky pro k chovu:  

  1. Absolvování výstavy pořádané klubem AST (klubová nebo speciální výstava) ve věku minimálně 12 měsíců s výsledkem výborná nebo velmi dobrá.
  2. Test na ataxii s výsledkem čistý (clear) nebo přenašeč (carrier). Pokud je jedinec po již čistých rodičích, není certifikát na ataxii nutný. Musí být ale výsledek předků zapsán v rodokmenu, nebo u bonitace dodat certifikáty obou rodičů.
  3. Bonitace pořádaná klubem ve věku minimálně 12 měsíců, která se koná dvakrát ročně, vždy při klubových výstavách. Bonitace by měla být posledním aktem potřebným k uchovnění.

Chovné podmínky jsou u obou klubů stejné a oba kluby si respektují chovné jedince.

Po splnění všech těchto podmínek předáme potřebné doklady poradci chovu. Vezme si je rovnou při bonitaci. Poradce chovu vše zkontroluje, přiřadí klubové registrační číslo a uzná psa /fenu chovným/chovnou.

Poté odešle poradce chovu vše na plemennou knihu, která dá razítko do rodokmenu a veškeré doklady odešle nazpět k majiteli.

Plemenná kniha vyznačí na rodokmenu „KRYCÍ PES“ nebo „CHOVNÁ FENA“.