KRYCÍ LIST

Krycí list je základním  a nepostradatelným dokumentem o schváleném a uskutečněném krytí. Je také nedílnou součástí přihlášky vrhu.
Bez krycího listu nesmí být fena nakryta!
Krycí list se vyplňuje nejdéle 2 měsíce před plánovaným krytím.
Nezaslání řádně vyplněného krycího listu a přihlášky štěňat může mít za následek nezapsání štěňat do Plemenné knihy.

 

Výňatek z Chovatelského a zápisního řádu:

  • Pro plánované krytí chovné feny, použije majitel feny formulář vydaný KAST. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
  • Řádně vyplněný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
  • Kopie složenky na zaplacení poplatku klubu za krycího psa a chovnou fenu, přiloží majitel chovné feny ke krycímu listu, který odesílá poradci chovu.
  • Chovatel si vybírá krycí psy sám, nebo požádá o navržení poradce chovu.
  • Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma jedinci vybranými k chovu na základě platného krycího listu.
  • Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uveden na krycím listě.
  • Během 24 hodin může pes krýt pouze tutéž fenu.
  • Po krytí vyplní majitelé /držitelé/ psa a feny krycí list.
  • Během kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 

 Krycí list ke stažení

PDF

 

 

 

Pokud si nevíte rady, jak vyplnit krycí list, zde je vyplněný vzor >>>