Klubové výstavy

KLUBOVÉ VÝSTAVY PRO ROK 2019

19. 5. 2019 – Klubová výstava s KV, Teplice

14. 9. 2019 – Klubová výstava bez KV, RS Hálův Mlýn

15. 9. 2019 – Speciální klubová výstava, RS Hálův Mlýn


Klubová výstava bez KV – 8.9.2018

Dne 8.9.2018 proběhne v Amfíku Bukovina v Popovicích u Uherského Hradiště Klubová výstava bez zadávání klubových titulů. Jako rozhodčí přijal naše pozvání vážený chovatel i rozhodčí našeho plemene, pan Vladimir Mihaljcic ze Srbska. I díky němu se dá tato výstava považovat za vyjimečnou. Vítěz titulu BOB na naši klubové výstavě se kvalifikuje zdarma na Amstaff Major 2019!

!Po skončení výstavy proběhne bonitace!
!!!!!!!!POZOR! Přihlašování spuštěno!!!!!!!

Dotazy ohledně přihlašování: webkast@seznam.cz
Případné nabídky sponzoringu: jednatelkast@seznam.cz

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA 

ONLINE PŘIHLÁŠKA


12. 5. 2018: KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, KV, KVml, BOJ, BOV, BOB

13. 5. 2018: KLUBOVÁ VÝSTAVA bez zadávání klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB

Rozhodčí: Jaroslaw Grunt (Polsko)

Olga Hrabáková (Česko)

Propozice SOBOTANEDĚLE

!!!!!PŘIHLAŠOVANÍ SPUŠTĚNO !!!!!

SEZNAM VYSTAVOVATELU

DOGOFFICE

PŘIHLÁŠKA

POZOR! Změněna adresa na doručování písemné přihlášky. Adresu naleznete v přihlášce.

Program výstavy:

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

V sobotu po skončení výstavy proběhne ČLENSKÁ A VOLEBNÍ SCHŮZE a také SPOLEČENSKÝ VEČER!

Kandidaturu zasílejte na webkast@seznam.cz

KANDIDÁTKA – VÝBOR 

KANDIDÁTKA – REVIZNÍ A DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

 V neděli cca 1hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

Na bonitaci je nutno se předem písemně přihlásit u poradce chovu formou přihlášky na bonitaci. Nezapomeňte přiložit oboustrannou kopii rodokmenu a certifikát testu na ataxii. Pokud se jedná o již čistého jedince, je nutné doložit certifikáty rodičů, popřípadě rodokmen, kde je jasně zapsán jejich výsledek.


13. 5. 2017: KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním klubových titulů

Tituly: CAJC, CAC, KV, KVml, BOJ, BOV, BOB

Rozhodčí: Larisa Ivanova (Rusko)

Seznam vystavovatelů
Obsazení kruhu

Propozice | Přihláška

ONLINE PŘIHLÁŠKA

!!!!!PŘIHLAŠOVANÍ SPUŠTĚNO!!!!!

Program výstavy:

800 – 845  Přejímka psů

od  900  Zahájení výstavy

od 915  Posuzování

od 1330 Soutěže a přehlídky

cca 1hodinu po skončení výstavy proběhne bonitace

———————————————————————————————————————————-

!!!! DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED PŘIHLÁŠENÍM JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S PROPOZICEMI VÝSTAVY.

Desky s posudky se vydávají až po skončení výstavy.

Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!

Pro rozlišení plateb při uzávěrkách rozhoduje datum připsání platby na účet pořadatele. Tedy pokud se přihlašuji na první uzávěrku, musí být platba provedena také do data první uzávěrky.

Nedílnou součástí přihlášky je přiložena oboustranná kopie průkazu původu (s vypsaným majitelem psa a podpisem chovatele) a dalších náležitostí pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů.

Přihlášky nezaplacené v termínu dané uzávěrky nebo přihlášky bez kopie rodokmenů budou bez předchozího upozornění stornovány!