NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AST – O PRACOVNÍ POHÁR

1.kategorie …………………….. lovecká

2.kategorie …………………….. služební

3.kategorie …………………….. záchranářská

 

Majitelé psů, kteří se v daném roce zúčastnili zkoušek a soutěží z výkonu dle výše uvedených kategorií, zašlou do 31.1. následujícího roku kopie výsledků o vykonané zkoušce na adresu:

Petra Horká

Adresa: Rouchovany 373, 67557

Tel.: +420 732 524 206
Všechny dokumenty lze zaslat i na email: referentkast@seznam.cz

Sčítají se body ze zkoušek a soutěží z výkonu. Jedinec s nejvyšším počtem bodů získá „Pracovní pohár“ na nejbližší výstavě konané klubem.

Minimální počet k přihlášení do kategorie služební je 100 bodů !


BODOVÁNÍ

 

Rozdělení zkoušek dle bodového ohodnocení

7

 

 

 

 

 

 

 

Záchranářské zkoušky

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovecké zkoušky

3

 

 

 

 

 

 

Mondioring

4

 

 

 

 

 

Získání licence – osvědčení

5

 

 

 

 

 

Body do pracovního šampióna za sport

6

 

Comments are closed.